5 faktaa vuokratyöstä

| Ammattiesittely, Vuokratyö

Elli1Vuokratyössä voi kokeilla eri ammatteja

Vuokratöitä voi tehdä melkein missä ammatissa tahansa. Vuokratyö onkin hyvä keino kokeilla eri ammatteja, jos oma unelma-ammatti ei ole vielä tiedossa.

Yleisintä vuokratyö on hotelli- ja ravintola-alalla, kaupassa, varastotyössä ja rakennusalalla. Myös toimisto- ja taloushallinnon, IT-alan ja terveydenhoito- ja sosiaalialan työtä voi tehdä vuokratyöyritysten kautta.

Ohjelmoijia, kokkeja, tarjoilijoita, laatoittajia, siivoojia, assistentteja, kuorma-autonkuljettajia, hitsaajia, tapahtumatyöntekijöitä.

Määräaikaisia, osa-aikaisia, kokoaikaisia,
vakituisia töitäElli2

Vuokratyö voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Vuokratyö voi olla määräaikaista ja usein vuokratyö voi johtaa vakituiseen työsuhteeseen.

Työtä tarjotaan määräajaksi silloin, kun vuokratyöntekijöitä käyttävässä yrityksessä on tarjolla työtä vain rajoitetun ajan eikä vuokratyöyrityksessäkään ole tarjolla vakituista työtä.

Vuokrayrityksessä pyritään yhdistämään lyhyempiä määräaikaisia työsuhteita pidemmiksi työsuhteiksi ja näin pyritään tarjoamaan vuokratyöntekijöille mahdollisimman pitkäkestoisia työsuhteita.

Elli3Joustavasti ja nopeasti töihin

Vuokratyö on joustava tapa tehdä töitä. Erityisesti ravintola-alalla ja kaupan alalla voi aika pitkälti itse päättää, milloin ja missä työskentelee. Vuokratöihin pääsee myös suhteellisen nopeasti. Keskimäärin töitä saa 12 päivässä.

Työkokemusta, koulutustaElli4

Vuokratyössä karttuu työkokemus. Erilaisissa töissä ja työpaikoissa tapaat paljon ihmisiä, joista voi olla hyötyä jatkossa esim. työnhaussa. Tuleva unelmaduunin työnantaja katsoo plussaksi sen, että olet tehnyt töitä vaikka opiskelujen lomassa. Se auttaa työllistymään jatkossa.

Eikä hätää, jos sinulla ei ole vielä koulutusta. Vuokratyöyrityksissä voit saada muun muassa työturvallisuuskortti-, hygieniapassi- ja kassakoulutusta.

Elli5Sama palkka, sairasajan palkka, vuosiloma

Vuokratyöntekijän palkka, erilaiset ilta- ja yötyölisät, ylityökorvaukset ja sairasajan palkka ovat samat kuin muillakin työntekijöillä, koska ne määräytyvät aina työehtosopimuksen mukaan.

Myös vuosilomaa vuokratyöntekijälle kertyy samoin perustein kuin muillekin työntekijöille. Jos vuosilomaa ei työsuhteen lyhyen keston vuoksi ehditä pitämään, loma maksetaan rahana työsuhteen päättyessä.

Kannattaa aina valita auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys 

Auktorisoidun henkilöstöpalveluyrityksen tunnistat Hyvä työpaikka -osaavaa rekrytointia -tunnuksesta. Tunnus kertoo siitä, että yritys on sitoutunut noudattamaan auktorisointisääntöjä sekä toimimaan asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Jos huomaat, että auktorisoitujen henkilöstöpalveluyritysten toiminnassa on jotain epäselvää, voit antaa siitä palautetta joko omalla nimellä tai anonyymisti. Palautelomake löytyy osoitteesta www.hyvatyopaikka.fi. Kaikki palautteessa esille tulleet asiat selvitetään ja käsitellään kohtuullisessa ajassa.

Lisätietoa:

www.hyvatyopaikka.fi