Alan jatkuva kehittyminen ja tulevaisuuden työllistymisnäkymät houkuttelivat opintoihin – Vuoriteollisuus

| Henkilökuva, Opiskelijaesittely, Vuoriteollisuus

 

Mauri Kostiainen

Diplomi-insinööriopiskelija

Aalto-yliopisto

 

Miten tulit valinneeksi juuri tämän alan?

Tarinat teekkarikulttuurista ja Otaniemestä opiskelijayhteisönä olivat varmaan suurin syy DI-opinnoille. Lopullinen valinta eli kestävä metallien kierrätys ja prosessointi, valikoitui voittajaksi hyvien tulevaisuuden työllistymisnäkymien ja alan jatkuvan kehittymisen myötä.

Oletko ollut tyytyväinen saamiisi oppeihin?

Käymäni koulutusohjelman kandivaihe on melko laaja, mikä näin jälkeenpäin ajateltuna on ihan hyvä. Toisen alan vanha tapa tehdä asioita saattaa ratkaista jonkun toisen alan ongelman, eikä tätä ratkaisua löytyisi, jos ei tietäisi perusteita useammasta asiasta.

Mille aloille koulutuksesi antaa valmiudet?

Itse olen tähdännyt pääasiassa metallien tuotantoketjuun, mutta myös muiden materiaalien tuotantoon ja kierrätykseen olen saanut hyvät valmiudet. Myös tieteellisen tutkimuksen tekemiseen saa hyvät valmiudet DI-koulutuksella.

 

Lue lisää Vuoriteollisuudesta täältä.

 

Teksti ja kuvat: Materia-lehti, Vuorimiesyhdistys Ry