Automaatiotekniikka avaa ovet moneen suuntaan – SeAMK

| Ammattikorkeakoulu, Artikkeli, Henkilökuva, Opiskelijaesittely, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tuomas Veikkola
Automaatiotekniikan opiskelija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

”Käytännön tieto on kansanperinnettä. Kaikkea ei opi kirjoista lukemalla, vaan ainoastaan tekemällä. Opiskelu täällä onkin hyvin käytännönläheistä.

Suoritin ammattikoulussa sähkö- ja energiatekniikan perustutkinnon ja tein töitä sähköasentajana lähes kymmenen vuotta. Korkeakouluun hain, koska halusin kehittää itseäni edelleen.

Kaikkea ei opi kirjoista lukemalla.

Tutkinto on hyvin laaja. Se käsittää sähkö- ja automaatiosuunnittelun, laboratoriotyöt, automaation tekniikkaa sekä ohjelmointia. Ala on myös erittäin kansainvälinen. Itse suoritin työharjoitteluni ulkomaankomennuksella Euroopassa.

Automaatiotekniikka avaa ovet moneen suuntaan, eikä ole raameja sille, miksi voi työllistyä. Koodaustaitojen tarpeellisuus tuli yllätyksenä, mutta nollatasolta
lähteneenä olen saanut haastetta ja oppinut joka päivä uutta!

Tulevaisuudessa haluaisin vakituisen työsuhteen automaatioinsinöörinä. Lisäksi olen perustanut koulun ohessa oman alan yrityksen, joten kaikki ovet ovat
avoinna.”

 

SeAMKissa voit opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkintoohjelmassa, joista kolme on englanninkielisiä. Lisäksi SeAMKilla on
useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4700 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että
kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

www.seamk.fi

Teksti: Viivi Parviainen, kuva: Marko Koivuporras 

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä SeAMKin kanssa.