Nuoren polku koulutusasteelta toiselle ─ miten pysyä muutoksissa mukana?

| Mervi Vidgrén

Monen nuoren, ja vähän vanhemmankin, elämässä eletään nyt jännittäviä ja ehkä hieman stressaaviakin aikoja. Tällä viikolla starttaava korkeakoulujen yhteishaku on vakava paikka tulevaisuuden ammattiaan valitsevalle nuorelle. Tarjontaa on joillain aloilla runsaasti, ja toisaalta joihinkin ammatteihin voi olla useampikin vaihtoehtoinen polku. Viime vuonna ammattikorkeakouluihin oli yli 100 000 hakijaa, joista lähes 40 000 tuli valituksi ja otti paikan vastaan. Miten käy tänä vuonna?

Nykyiset korkeakouluvalinnat suosivat ylioppilaita. Vuonna 2016 Suomen ammattikorkeakouluissa opintonsa aloittaneista 62 % oli ylioppilaita. Yliopistojen osalta peräti 95 % paikan vastaanottaneista oli ylioppilastutkinnon suorittaneita.

Ammattikorkeakouluihin hakeutuu kuitenkin myös merkittävä määrä opiskelijoita, joilla on toisen asteen ammatillinen koulutus. Esimerkiksi meillä Savonia-ammattikorkeakoulussa rakennus- ja sähköinsinööriopiskelijoista joka toisella on toisen asteen ammatillinen tutkinto. Osalla heistä on ”amikseen” mennessään selvä suunta ja halu jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa.

Valinnat uudistuvat, mutta muuttuuko tilanne?

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistusten tarkoituksena on hyödyntää toisen asteen tutkintoja korkeakoulujen opiskelijavalinnassa nykyistä enemmän. Samalla ammattikorkeakouluissa lisätään yhteistyötä toisen asteen kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi.

Syksyllä 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvitti ylioppilastutkinnon parempaa hyödyntämistä korkeakoulujen valintamenettelyissä. Toimenpiteinä esitettiin opiskelijavalintojen yksinkertaistamista, kalliista valmennuskursseista luopumista sekä opiskelupaikkojen lisäämistä ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille.

Ammattikorkeakouluissa kuitenkin lähes 80 % opiskelijoista on jo nyt ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa käyttäviä, eivätkä ammattikorkeakoulujen pääsykokeet perustu pitkiin valmennuskursseihin. Sen sijaan ylioppilastutkintotodistuksen arvosanoja opiskelijavalinnassa tullaan hyödyntämään entistä enemmän.

Miten ihmeessä onnistutaan kerralla tietämään ja vielä luomaan oma tulevaisuuden opintopolku?

Opiskelijavalintojen uudistus on aiheuttanut pelkoa nuorissa ja heidän vanhemmissaan. Miten ihmeessä onnistutaan kerralla tietämään ja vielä luomaan oma tulevaisuuden opintopolku? Opinto-ohjaajat ovat yrittäneet pysyä uudistuksessa mukana. He ovat keskeisessä roolissa ohjatessaan oppilaita ja heidän vanhempiaan.

Parhaillaan menossa olevissa yhtäaikaisissa uudistuksissa on jäänyt vähemmälle huomiolle ammatillisten tutkintojen hyödyntäminen ammattikorkeakoulujen valinnoissa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformissa tulisi pohtia kuntoon myös jatko-opintovalmiuksien ja -kelpoisuuden turvaaminen.

Ammatilliselta pohjalta luontevasti korkea-asteen opintoihin

Ammatillisen koulutuksen oppimista siirretään toteutettavaksi yhä enemmän työpaikoille. Näyttökokeet ja työn ohessa opiskeleminen ovat tätä päivää. Ammattikorkeakoulusta valmistuneet toisen asteen ammatillista väylää tulleet opiskelijat ovat haluttuja työntekijöitä, koska heillä on hyvät kädentaidot ja ammattikorkeakoulusta saatu teoreettinen osaaminen.

Ammatillisen koulutuksen suorittaneita hakijoita ei saa unohtaa hakujärjestelmiä kehittäessä. Korkeakoulutuksen opiskelijavalinnoissa tulee turvata sekä lukion että ammatillisen toisen asteen koulutuksen suorittaneiden yhdenvertainen mahdollisuus päästä korkeakoulutukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt työryhmän, jonka tehtävänä on laatia toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Työryhmän työ valmistuu tänä keväänä.

Elinikäinen oppiminen on suomalaisen koulutusjärjestelmän kantava teema. Pidetään yhdessä huolta, että muureja opinnoille ja oppimiselle ei rakenneta, vaan tuetaan nuoria heidän valitsemillaan poluilla.


Nuoren polku koulutusasteelta toiselle ─ miten pysyä muutoksissa mukana?

Mervi Vidgrén

Rehtori , Rehtori

Kirjoittaja on ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja, joka intohimonaan kehittää korkeakoulutusta valtakunnan verkostoissa, ja lataa akkujaan hiihtämällä kiiltävillä keväthangilla. Twitterissä @VidgrenMervi.