Opettajallakin on oikeus ja velvollisuus oppia

| Pekka Peura

Oppiminen on jotain, jota voisi melkein kutsua ihmisen henkiseksi perustarpeeksi. Se on merkityksellinen tekijä hyvinvoinnissamme ja läpi elämän jatkuvan kasvumme edellytys. Oppiminen ei kuitenkaan ole vain oppilaiden oikeus ja velvollisuus, vaan myös opettajalla on oikeus oppia joka päivä jotain uutta.

Opettajalla on merkityksellinen rooli oppilaan oppimisessa. Opetettavaan aiheeseen avoimen intohimoisesti suhtautuva opettaja pystyy omalla innostuksellaan imaisemaan oppilaat mukaan oppiaineensa maailmaan. Innostunut opettaja muistetaan positiivisessa valossa vielä pitkälle aikuisikään asti. Nämä intohimosta energiaa ammentavat opettajat vaikuttavat myös oppilaidensa tulevaisuuden valintoihin.

Opettajien vaikutus näkyy hyvin esimerkiksi HundrED:n Kehu opettajaa -kampanjan videoissa. Niissä niin julkisuuden henkilöt kuin tavalliset ihmisetkin kertovat omien opettajiensa merkityksestä esimerkiksi uravalintoihinsa liittyen. Videoklipeissä kehutaan muun muassa sitä, miten lapsuuden äidinkielen opettajan rakkaus suomenkieleen vaikuttaa edelleen aikuisenakin ihmisen kirjoitustapaan, tai miten englanninopettajan kansainvälisyyttä huokuva käyttäytyminen ja elämäntyyli sai toisen hakeutumaan kansainväliselle työuralle. Tällaiset opettajapersoonat ovat tärkeä osa kouluamme, heille kiitos siitä.

Intohimona oppiminen

Oppiaineisiin intohimolla ja oppilaisiin lämmöllä suhtautuvat opettajat muistuvat helposti mieliimme. Mutta kuka muistaa opettajan, joka on suhtautunut intohimoisesti omaan oppimiseensa? Kuka muistaa opettajan, joka on uskaltanut näyttää, miten virheet, epäonnistumiset sekä jatkuva, tavoitteellinen ja sinnikäs yrittäminen ovat olennainen osa oppimista? Kuka muistaa opettajan, joka on tehnyt oman kasvunsa ja oppimisprosessinsa näkyväksi oppilailleen?

Vaikka meillä opettajilla on vahva pedagoginen osaaminen sekä ymmärrys siitä miten ihminen oppii, me harvoin sovellamme tätä tietotaitoa itseemme.

Oppiminen on taito, joka on listattu yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista. Lapselle ja nuorelle uuden oppiminen tarkoittaa aina kovaa ja sinnikästä työntekoa. Sama pätee myös opettajaan. Vaikka meillä opettajilla on vahva pedagoginen osaaminen sekä ymmärrys siitä miten ihminen oppii, me harvoin sovellamme tätä tietotaitoa itseemme. Taidon käyttäminen vaatisi paneutumista, aikaa ja energiaa. Mistä sitä löytyisi, kun jätämme valtaosan energiastamme kiireisen arjen pyörteisiin ja vapaa-ajalla puolestaan on oleellista panostaa riittävään lepoon, yhteen oppimisen perusedellytyksistä?

Me voisimme ajatella koulun olevan kasvun ja kehityksen keskus kaikille ihmisille, jotka päivittäin astuvat koulun ovista sisään. Opettajat voisivat ponnistella uusien opetuskäytänteiden ja -välineiden haltuun otossa avoimesti oppilaiden silmien alla, parhaassa tapauksessa jopa yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisen voitaisiin ajatella olevan koko kouluyhteisöä koskettava yhteinen kokemus.

Oppimisen voitaisiin ajatella olevan koko kouluyhteisöä koskettava yhteinen kokemus.

Opettaja, rakasta uuden oppimista julkisesti

Ei ole salaisuus, ettei opettaja ole vielä “valmis” aloittaessaan työuransa. Opettajan työtehtäviin ja ammattiin kasvamiseen kuuluukin jatkuva itsensä kehittäminen. Suomalainen opettajankoulutus on maailman mittakaavassa ensiluokkaista ja yksi sen menestyksen avaimista on ajatus opettajasta oman työnsä tutkijana. Koulutuksen aikana meidät opetetaan tarkastelemaan ja kehittämään omaa toimintaamme sekä seuraamaan tieteen kehitystä siitä, miten tiedeyhteisön ymmärrys oppimisesta ja hyvistä oppimiskäytänteistä kehittyy.

Yksi menestyksen avaimista on ajatus opettajasta oman työnsä tutkijana.

Useat opettajat käyttävät oikeuttaan ja velvollisuuttaan oppimiseen jo tänä päivänä hyvinkin laajasti. Mutta mitä pitäisi tapahtua, että me uskaltaisimme avoimesti tunnustaa rakkauttamme oppimista kohtaan ja toimia intohimoisina oppimisen roolimalleina oppilaiden maailmaa tutkailevien ja ihmettelevien silmien edessä?


Opettajallakin on oikeus ja velvollisuus oppia

Pekka Peura

Matemaattisten aineiden opettaja ja eduhakkeri , Matemaattisten aineiden opettaja ja eduhakkeri

Kirjoittajan oma unelma on luoda yhdessä muiden opettajien kanssa opetuskulttuuri, joka tukisi erilaisia oppijoita nykyistä toimintakulttuuria paremmin, ja joka pystyisi ylläpitämään oppilaiden halun oppia ja innostua uusista asioista läpi heidän koulu-uransa ja elämänsä. Unelmana on kohdata paljon vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia, toistuvasti oppia virheistä sekä lopulta pitkän ja sinnikkään työn tuloksena onnistua tavoitteessa.