Turvallinen läsnäolo ohjauksessa auttaa urakipinän löytämisessä

| Minna Kattelus

Olen sanonut kaikille, että olen lopettanut työnteon jo monta vuotta sitten. Jos homma tuntuu työnteolta, kannattaa tehdä muita juttuja. -Peter Vesterbacka

Peter Vesterbacka, yksi Lightneer-oppimispeliyrityksen perustajista, antaa nuorille elämänohjeeksi seurata omia intohimojaan. Kun työ ei enää maita, kannattaa lähteä etsimään jotain muuta, missä oma intohimo ja työn ominaisuudet kohtaavat. Työnteossa on todella mahdollista saavuttaa tila, jossa intohimo työhön antaa niin suuren kipinän, että mielekäs tekeminen vie kuin mennessään eikä ole vain keino ansaita toimeentulo.

Opinto-ohjaajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on auttaa nuorta etsimään tuollaista kipinää. Urakipinän etsiminen tapahtuu uraohjauksessa, joka käsittää kokonaisvaltaisesti elämänpolun ja urapolun suunnittelua yhdessä nuoren kanssa. Korkeakoulujen valintakoeuudistuksen myötä on entistä tärkeämpää auttaa nuoria löytämään itseä kiinnostavat ainevalinnat ja urapolut. Jotta nuori löytäisi kiinnostavat ainevalinnat lukiossa, on ainevalintojen ohjaus ja siten myös uraohjaus aloitettava jo yläkoulun puolella.

Yhdessä ohjattavan tarinassa

Uraohjauksen tehtävänä on tuoda esille nuoren todelliset kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja nuorelle tärkeät työn ominaisuudet. Yksi tapa saada nämä asiat nuorelle näkyviksi on visuaalisen ohjauskartan laatiminen. Ohjaus ja ohjauskartan tekeminen edellyttävät turvallista läsnäoloa sekä tilaa, jossa ohjattavalle tarjotaan mahdollisuutta itsensä kanssa työskentelyyn.

Turvallisen läsnäolon olen saanut aikaan ohjauskartan avulla. Nimeän turvallisen läsnäolon osa-alueiksi seitsemän asiaa: ohjauskartan strukturoitu runko eli raamit, ulkoistaminen, tarinaan syventyminen, visuaalisuus, avoimuus ja leikki, ohjaajan rohkeus kysyä myös suoria kysymyksiä sekä kyky olla yhdessä ohjattavan tarinassa.

Ulkoistaminen auttaa ohjattavaa tuottamaan tarinaa sekä tuo uskallusta syventyä ja olla avoimesti omassa tarinassa. Ohjauskartan raamit luovat selkeyttä ja pohjan ohjaukseen. Siihen on ohjaajan helppo lähteä varioimaan uutta.

Turvalliseen läsnäoloon kuuluu myös ohjaajan taito olla mukana ohjattavan tarinassa. Ohjaaja ja ohjattava ovat yhdessä – tarinassa. Ohjauskartta on ohjauksen konkreettinen yhteenveto, joka antaa myös huoltajille ja läheisille mahdollisuuden olla mukana urasuunnittelussa.

Ohjaukselle aikaa ja kiireettömyyttä vuonna 2018

Turvallinen läsnäolo uraohjauksessa edellyttää peruskoululta ja toiselta asteelta uraohjaukseen panostamista. Tämä taas vaatii konkreettisia resursseja ohjaukseen. Vaikka olemme esimerkiksi saaneet yhden pakollisen kurssin lisää lukion opinto-ohjaukseen, emme ole kuitenkaan saaneet oikeasti lisää ihmisiä tekemään ohjausta. Ohjattavien liian suuri määrä yhtä opinto-ohjaajaa kohden on edelleen se pulma, jonka kanssa elämme sekä peruskoulun että lukion puolella.

Mielestäni on tärkeää, että yläkoulun opinto-ohjaajalle annetaan riittävästi aikaa tarjota uraohjausta joko henkilökohtaisesti tai pienryhmässä jo kahdeksasluokkalaisille. Silloin yhdeksännelle luokalle jää aikaa jatko-opintosuunnitelmien tarkistamiseen ja myös lukion jälkeisten opintojen suunnitteluun sekä lukion ainevalintoihin ohjaamiseen.

Me opinto-ohjaajat tarvitsemme vuonna 2018 riittävästi aikaa uraohjaukseen. Turvallinen läsnäolo uraohjauksessa toteutuu kiireettömyydessä. Tarvitsemme aikaa rakentaa yhdessä nuorten kanssa heidän ohjauskarttojaan ja sitä kautta mahdollisuuksia tuoda esille heidän todellisia urapolun kiinnostuksia ja vahvuuksia.

“Nothing can stop us from being the best in the world, if we only want it.” -Peter Vesterbacka


Turvallinen läsnäolo ohjauksessa auttaa urakipinän löytämisessä

Minna Kattelus

Opinto-ohjaaja, yrittäjä , Opinto-ohjaaja, yrittäjä

Kirjoittajan urakipinä on tehdä Kipinä-uraohjausmateriaalia ja Kipinä-uraohjausta sekä kouluttaa opinto-ohjaajia ja uraohjaajia. Kirjoittaminen ja visuaalisuus ovat sekä kirjoittajan että Kipinä-uraohjauksen ydintä. Uraunelmana on kirjoittaa tieteellistä tekstiä Kipinä-uraohjauksesta. https://www.minnakattelus.com/