Duunikoutsi-opetuspaketti nuoren ohjaamisen tueksi

| Artikkeli, Duunikoutsi, Kesätyökokemus, TET-kokemus

Talous ja nuoret TATin vuonna 2019 kehittämä Duunikoutsi-mobiilisovellus on työelämävalmentaja, jonka avulla nuori oppii omien vahvuuksien ja taitojen tunnistamista sekä osaamisen sanoittamista. Lisäksi nuori saa tukea työnhakuun aina hakemuksen ja CV:n kirjoittamisesta työhaastatteluun valmistautumiseen. Duunikoutsia on jo tähänkin asti voinut käyttää nuoren ohjaamisen tukena kohti työelämää, mutta nyt TAT tarjoaa myös opetuspaketin valmiine harjoituksineen.

Opetuspaketin harjoitusten avulla voi valmistautua yhdessä nuorten kanssa TET-jaksolle ja purkaa TET-viikon kokemuksia, kehittää itsetuntemusta ja valmistautua työelämään ja työnhakuun. Nuorten ohjaajat toivoivat Duunikoutsin hyödyntämiseksi ohjauksessa lyhyitä ja nopeasti käyttöönotettavia harjoituksia ja opetuspaketin harjoituksilla onkin pyritty vastaamaan tähän tarpeeseen. Harjoitusten avulla nuori pääsee tekemään ohjatusti tehtäviä Duunikoutsissa ja reflektoimaan näitä yhdessä koko ryhmän kanssa.

 

”Valmiista harjoituksista sai sisältöä ja ideoita vaikean ja abstraktin aiheen käsittelemiseen. Pohdin myös jatkossa, miten materiaalia voi hyödyntää yksilöohjauksessa.” -.Peruskoulun opinto-ohjaaja

 

 

Harjoituksia pilotoitiin kentällä lokakuussa 2020 ja lopputuloksena koottiin joustava ja nopeasti haltuun otettava opetuspaketti, joka sisältää lyhyitä ja tehtävänannoltaan selkeitä harjoituksia. Opetuspaketista voikin hyödyntää yksittäisiä harjoituksia tai koostaa niistä kokonaisen oppitunnin tai oppituntisarjan. Duunikoutsin käyttömahdollisuuksissa on kuitenkin vain taivas rajana ja opetuspaketin harjoituksista voi saada myös ideoita uusien harjoitusten keksimiseen tietylle kohderyhmälle.

Sovellus on nuorelle mielekäs tapa harjoitella työelämätaitoja koulussa ja toisaalta myös vapaa-ajalla, sillä sen pariin voi palata aina tarvittaessa, esimerkiksi omaa osaamista pohtiessa, kesätyönhakua aloittaessa tai työhaastatteluun valmistautuessa. Duunikoutsi on oiva sovellus monenlaisissa tilanteissa oleville nuorille, joten kouluympäristö ei suinkaan ole ainoa paikka missä sitä voi hyödyntää. Duunikoutsin käytöstä ohjauksen tukena sekä opetuspaketista onkin jo saatu hyvää palautetta opinto-ohjaajien lisäksi esimerkiksi Ohjaamoilta ja oppimisvaikeuksisten nuorten etujärjestön ohjaajilta.

 

“Oppimateriaali oli visuaalisesti hyvin toteutettu. Lisäksi kieli oli selkeää ja ohjeet etenivät mielestäni loogisesti.” – Nuorten ohjaaja

 

 

Tutustu opetuspakettiin ja ota valmiit harjoitukset käyttöösi tai ideoi niiden pohjalta lisää omia harjoituksia ryhmän ohjaukseen:

https://www.kunkoululoppuu.fi/duunikoutsi/nuoren-ohjaajalle/

https://www.tat.fi/tietopankki/duunikoutsi-ohjaustyosi-tukena-lataa-opetuspaketti-kayttoosi/

 

Sovelluksesta:

Duunikoutsi-sovelluksen on kehittänyt Talous ja nuoret TAT yhdessä EK:n, SAK:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Oikotien kanssa. Sovelluksen ensimmäinen versio julkaistiin toukokuussa 2019. Duunikoutsi palkittiin keväällä 2020 vuoden parhaana digitaalisena oppimisratkaisuna eOppimiskeskuksen järjestämässä eEemeli-kilpailussa.