Duunikoutsi-sovellus tarjoaa opoille ja muille nuorta ohjaaville oivan työkalun nuoren ohjaamiseen kohti parempaa itsetuntemusta ja työelämää. Tältä sivulta löydät vinkit miksi ja miten hyödyntää Duunikoutsia osana ohjausta. Ota myös valmis opetuspaketti harjoituksineen talteen opotunneille tai ryhmänohjaukseen.

 

Miksi?

 

Duunikoutsin avulla voitte käsitellä yhdessä nuorelle ajankohtaisia teemoja itsetuntemuksesta työnhakuun ja työelämätaitoihin. Voit käyttää Duunikoutsia vapaamuotoisesti nuoren ohjaamisessa, mutta helpottaaksemme työtäsi Talous ja nuoret TAT tarjoaa valmiin opetuspaketin harjoituksineen hyödynnettäväksi.

 

Miten?

 

Opetuspaketti sisältää kaksi osiota. Ohjeet ohjaajalle -osiossa saat perustiedot Duunikoutsista sekä sen hyödyntämisestä ohjaustyön tukena. Harjoitusosio taas sisältää johdannon sekä valmiita harjoituksia hyödynnettäväksi opotunneilla tai ryhmänohjauksessa. Johdanto-osion tarkoituksena on  esitellä sovellus nuorille ja opastaa sen lataukseen ja käyttöön. Valmiit harjoitukset käsittelevät seuraavia teemoja:

  1. TET-jaksolle valmistautuminen
  2. TET-jakson jälkeen
  3. Itsetuntemus tulevaisuuden työelämätaitona
  4. Kohti työelämää

Kunkin aiheen harjoitukset sisältävät pienempiä tehtäviä, joissa nuoret tekevät ohjatusti tehtäviä Duunikoutsissa. Tehtävät sisältävät vaihdellen yksilötyöskentelyä sekä reflektoivia

keskustelutehtäviä parityöskentelynä tai koko ryhmän kanssa.

Yksittäisen harjoituksen kesto vaihtelee 10 minuutista 20 minuuttiin ja voitkin koostaa harjoituksista kokonaisen oppitunnin tai hyödyntää niitä yksittäin.

Opetuspaketin löydät TATin opettajan aineistopankista täältä

 

Duunikoutsi ohjauksen tukena

 

Duunikoutsi-sovellus tarjoaa esimerkiksi seuraavat ominaisuudet ohjaustyössäsi hyödynnettäväksi:

Aihekartta – Sovellus sisältää tekoälykomponentin ’Robokoutsin’, joka ohjaa ja auttaa nuorta. Robokoutsia käyttämällä sovellukseen muodostuu oma aihekartta, josta näkyy mitä tehtäviä nuorion sovelluksesta tehnyt ja mitä on pitänyt niistä. Aihekarttaa voi hyödyntää esimerkiksi oppilaan yksilöohjauksessa.

Osaamispohjainen CV – Duunikoutsin avulla nuori voi ladata maksutta sähköpostiinsa osaamispohjaisen CV:n, johon tekoäly kokoaa tietoja nuoren osaamisesta sovelluksessa tehtyjen haasteiden pohjalta.

Katso lisätietoja Opetuspaketin Ohjeet ohjaajalle-osiosta!