Espoossa kannustetaan erityisesti vieraskielisiä nuoria kesäyrittäjyyteen

| Kesäyrittäjä-ohjelma uutinen
Mahtavaa olla mukana TATin Kesäyrittäjä-ohjelmassa! Me Espoossa päätimme lähteä mukaan, koska kesäyrittäjyys on konkreettinen keino kasvattaa yhteiskunnallista osallisuutta ja työllistymistä edistäviä taitoja. Pilotilla haluamme ensisijaisesti tarjota mahdollisuuksia muita heikommassa työmarkkina-asemassa oleville nuorille aikuisille.

 

Vahvempaa taitopohjaa kaikille nuorille

Olemme Espoossa muotoilleet nuorten työllisyyden edistämiseksi uudenlaisen verkoston ja ratkaisujen kokonaisuuden. Siihen kuuluu Taitotakuu, joka suunnataan erityisesti nuorille, joilla ei ole vielä toisen asteen tutkintoa tai vastaavaa koulutusta. Työllistyäkseen he tarvitsevat usein tukea taitojen kehittämiseen. Taitotakuussa keskitymme digi-, työnhaku-, talous-, luku-, kirjoitus-, lasku- ja arkitaitojen kasvattamiseen – ja yrittäjyystaidot sisältävät kaikkea tätä! Kun Talous ja nuoret TAT ehdotti yhteistyötä, ei meitä ollut vaikea houkutella mukaan.

Espoossa  on jo ennestään kannustettu nuoria yrittäjyyteen Yrityssetelin muodossa. Se onkin ollut suosittu erityisesti 13-18 –vuotiaiden keskuudessa. Haluamme kuitenkin tarjota mahdollisuuksia kaikenlaisissa tilanteissa ja lähtökohdissa oleville nuorille. Vertailut osoittavat, että Espoossa vieraskielisten nuorten riski päätyä työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle oli yli neljä kertaa suomen- ja ruotsinkielisiä nuoria korkeampi. Erot perusopetuksen oppimistuloksissa tarkoittavat eriarvoista alkua jatkopoluille, ja ulkomaalaistaustaisista nuorista suhteessa suurempi osa jääkin ilman toisen asteen tutkintoa. Samaan aikaan vieraskielisen väestön osuus kasvaa vauhdilla: vuonna 2035 sen odotetaan olevan noin 30% kaikista espoolaisista. Kesäyrittäjä-pilotti on yksi konkreettinen keino tukea tätä kohderyhmää kohti työelämää. Yrittäjyys voi olla vaihtoehto perinteiselle kesätyölle, jos pääsy avoimimme työmarkkinoille ei ole vielä mahdollista. Samalla kasvavat niin itseluottamus kuin käytännön taidot.

Kokeillaan ja opitaan rohkeasti

Kohderyhmällämme on todennäköisesti moninaisia kulttuuritaustoja  ja heikompi suomenkielentaito. Tämä haastaa meitä ja koko Kesäyrittäjä-ohjelmaa ottamaan entistä paremmin huomioon erityiset tarpeet, kuten ohjauksen ja materiaalien selkokielisyyden. Odotamme siis oppivamme pilotin aikana vähintään yhtä paljon kuin ohjelmaan osallistuvat nuoret. Näitä kokemuksia jaamme mielellämme eteenpäin rohkaistaksemme myös muita kehittämään ja kohdistamaan mahdollisuuksia erilaisille ja erityistä tukea tarvitseville kohderyhmille.

Henkilökohtainen tuki ja sparraus kuuluvat keskeisesti Kesäyrittäjä-ohjelmaan. Olemmekin innoissamme, että pääsemme myös tarjoamaan jollekin korkeakouluopiskelijalle varmasti antoisan kesätyöpaikan mentorina. Vertaisuuden ja luottamuksen lisäämiseksi toivomme löytävämme kesäyrittäjille mentorin, jolla itsellään on maahanmuuttajatausta tai kokemusta monikulttuurisissa ympäristöissä toimimisesta.

Ennen  kaikkea haluamme kannustaa nuoria tunnistamaan vahvuuksiaan ja kokeilemaan rohkeasti omia ideoitaan. Kokeilumme on onnistunut, kun saamme nuoria pohtimaan itsensä työllistämistä vaihtoehtona ja huomaamaan, että minäkin pystyn. Tavoitteemme voi tiivistää kolmeen T:hen: Tukea, Työmahdollisuuksia ja Taitoja, jotka auttavat seuraavassa askeleessa.

Yritteliästä kesää malttamattomina odottaen:

Työllisyys Espoon verkostotiimi – Anna, Anu, Emma ja Kirsi