Haluatko muuttaa maailmaa? Opiskele kemiaa!

| Kemianteollisuus

Kemian ala houkuttelee nuoria, jotka haluavat ymmärtää luonnontieteitä ja ratkaista tulevaisuuden ongelmia. Fuksikiertue auttaa opiskelijoita löytämään oman suunnan jatkuvasti kehittyvällä alalla.

Kemianteollisuus ry:n fuksikiertueen vetäjä Nestori Lautanala vierailee lukuvuoden aikana kaikissa kemian alan oppilaitoksissa kertomassa alan mahdollisuuksista työelämässä. Lautanalan mukaan opiskelijoiden kiinnostus kemiaa kohtaan kumpuaa ennen kaikkea uteliaisuudesta ympäröivää maailmaa kohtaan.

“Alan opintoihin hakevat haluavat ymmärtää luonnontieteitä ja oppia soveltamaan tätä tietoa. Kemian alassa kiehtoo myös jatkuva kehitys, jonka etunenässä halutaan olla”, Lautanala uskoo.

Opiskelijoita houkuttelee myös työelämä, jossa pääsee merkityksellisiin tehtäviin. Kemian avulla pyritään vastaamaan suuriin kysymyksiin maapallon ja ihmisen tulevaisuudesta, kuten ilmastonmuutoksesta ja terveydestä.

“Kemialla voi parantaa maailmaa ennen kaikkea löytämällä uusia innovaatioita ja soveltamalla niitä. Sitä kautta voidaan vähentää esimerkiksi päästöjen määrää”, Lautanala kertoo.

Vetyä polttoaineena hyödyntävä, lopputuotteena pelkkää vettä tuottava auto tai jätteellä raksuttava voimalaitos ovat esimerkkejä kemian innovaatioista, jotka konkreettisesti parantavat maailmaa.

“Kouluttautumalla alalle hankkii myös tietotaitoa luonnonsuojelusta ja ympäristöstä. Tätä voi edelleen välittää kanssaihmisille ja vaikuttaa sitä kautta”, Nestori pohdiskelee.

Kova tarve taitaville ihmisille

Fuksikiertueen kouluvierailuilla ääneen pääsee myös kemian alan työntekijöitä eri yrityksistä.

Omakohtaiset kokemukset työelämästä ovat herättäneet kiinnostusta ja keskustelua opiskelijoiden keskuudessa.

“Opiskelijoille on tullut yllätyksenä, että jos osaamista löytyy, voi uralla edetä aika nopeasti. Alalla on kova tarve taitaville ihmisille.”

Kemian ala työllistää ammattilaisia monipuolisesti esimerkiksi biokemisteistä tutkijoihin ja tuotekehittäjiin. Lautanala uskoo, että omalla luonteella on suuri vaikutus siihen, millaisiin tehtäviin päätyy koulutuksen jälkeen. Analyyttiset ja itsenäisestä työstä pitävät ihmistyypit sopivat paremmin laboranteiksi. Insinöörityö vaatii puolestaan laajempien kokonaisuuksien hallintaa ja organisointitaitoja.

“Tärkeintä on, että opiskelijat löytävät oman suunnan ja palavan halun oppia uutta”, Lautanala kannustaa.

 

Teksti: Väinö Vasara

Kuvat: Kemianteollisuus