Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Talous ja Nuoret TAT ry

Yhteystiedot
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
www.tat.fi
y-tunnus 0202391-9

Rekisteritiedoista vastaava henkilö
Sanna Heino

2. Rekisteriasiat

TATilla vastataan rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin viimeistään viiden arkipäivän kuluessa.

3. Rekisterin nimi

TATin asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely TATin verkkopalveluihin, toimintaan ja materiaaleihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella TATin viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin käyttää TATin suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta (kiellä tietojen luovutus sähköpostitse: kunkoululoppuu(at)tat.fi).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
  • Kiinnostustiedot
  • Lupatiedot (halukkuus saada sähköpostia ja/tai printtipostia)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat materiaalien tilaajien yhteystiedot ja verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä muissa yhteyksissä käyttäjältä kerättävät tiedot.

7. Rekisteritietojen luovutus eteenpäin

TATin asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisessa tarkoituksessa eteenpäin. TATin muilla yksiköillä on mahdollisuus käyttää rekisteriä tutkimus- ja suoramarkkinointitarkoituksessa. TAT voi luovuttaa asiakkaiden yhteystietoja harkintansa mukaan tutkimuskäyttöön (esim. pro gradu -tutkimukset).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

TAT noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta ja/tai sidosryhmän edustajaa koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteritietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

TATin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Tietoja voidaan poistaa käyttäjän vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena.

9. Muut suoramarkkinointirekisterit

Oman asiakasrekisterinsä lisäksi TAT käyttää tarvittaessa suoramarkkinointiin kaupallisia rekisterejä. Lähettäessään suoramarkkinointia printtinä tai sähköisenä TAT mainitsee osoitelähteen kuoressa/viestissä. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella ja ne välitetään kyseisen rekisterin pitäjälle.

Päivitetty: 31.1.2019