Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Taloudellinen tiedotustoimisto ry

Yhteystiedot
Eteläranta 10, 00130 Helsinki
www.tat.fi
y-tunnus 0202391-9

Rekisteritiedoista vastaava henkilö
Eija Mattila

2. Rekisteriasiat

Taloudellisesta tiedotustoimistosta vastataan rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin viimeistään viiden arkipäivän kuluessa.

3. Rekisterin nimi

Taloudellisen tiedotustoimiston asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Taloudellisen tiedotustoimiston verkkopalveluihin, toimintaan ja materiaaleihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, markkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Taloudellisen tiedotustoimiston viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin käyttää Taloudellisen tiedotustoimiston suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta (kiellä tietojen luovutus sähköpostitse: kunkoululoppuu(at)tat.fi).

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot:

  • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
  • Kiinnostustiedot
  • Lupatiedot (halukkuus saada sähköpostia ja/tai printtipostia)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat materiaalien tilaajien yhteystiedot ja verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä muissa yhteyksissä käyttäjältä kerättävät tiedot.

7. Rekisteritietojen luovutus eteenpäin

Taloudellisen tiedotustoimiston asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisessa tarkoituksessa eteenpäin. Taloudellisen tiedotustoimiston muilla yksiköillä on mahdollisuus käyttää rekisteriä tutkimus- ja suoramarkkinointitarkoituksessa. Taloudellinen tiedotustoimisto voi luovuttaa asiakkaiden yhteystietoja harkintansa mukaan tutkimuskäyttöön (esim. pro gradu -tutkimukset).

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Taloudellinen tiedotustoimisto noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta ja/tai sidosryhmän edustajaa koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteritietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Taloudellisen tiedotustoimiston tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Tietoja voidaan poistaa käyttäjän vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena.

9. Muut suoramarkkinointirekisterit

Oman asiakasrekisterinsä lisäksi Taloudellinen tiedotustoimisto käyttää tarvittaessa suoramarkkinointiin kaupallisia rekisterejä. Lähettäessään suoramarkkinointia printtinä tai sähköisenä Taloudellinen tiedotustoimisto mainitsee osoitelähteen kuoressa/viestissä. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivitykset saadaan asiakkaiden ja heidän yhteisöjensä aktiivisuuden perusteella ja ne välitetään kyseisen rekisterin pitäjälle.

Päivitetty: 25.11.2016