Joukkueena jäällä ja myymälässä

| Artikkeli, Henkilökuva, Kaupan ala

Myös harrastuksista voi saada erinomaisen pohjan työuralle. Muotia ja kodintarvikkeita myyvässä Mujissa työskentelevä Lumi ammentaa työhönsä muodostelmaluistelun maajoukkueesta saamiaan oppeja.

Lumi Uvanto työskentelee myyjänä Helsingin Kampissa sijaitsevassa Muji-myymälässä. Muji on Japanista lähtöisin oleva kauppaketju, joka myy muun muassa sisustustavaraa ja vaatteita.

Lumi on ennen Mujille siirtymistään ehtinyt keräämään paljon kokemusta erilaisista työtehtävistä. Yläasteen TET-jakson hän työskenteli eräässä liikkeessä myyjänä ja asiakaspalvelijana, ja alkoi sen jälkeen tehdä siellä satunnaisia vuoroja koulun ja harrastuksen ohella. Samoihin aikoihin Lumi myös aloitti koulutuksen lasten luistelukouluohjaajaksi seurassa, jossa hän harrasti muodostelmaluistelua.

”15-vuotiaasta asti olen ollut erilaisissa kesätyöpaikoissa, ja lukion aikana pääsin lasten liikunnanohjaamisen kautta myös sijaisopettajaksi peruskouluun”, Lumi kertoo.

Kaupallinen ala veti kuitenkin Lumia puoleensa, ja lukion kolmantena vuonna hän siirtyi elektroniikkaliikkeeseen myyjäksi edeten siellä esimiesasemaan asti. Kun Lumi kuuli Mujin tulevan Suomeen, päätti hän hakea sinne, ja ilokseen sai paikan.

”Mujille siirtyminen toi minut lähemmäs intohimoani vaatteita, ja olen nauttinut jokaisesta hetkestä siellä”, Lumi kehuu.

Minulle mukavinta asiakaspalvelutyössä on ehdottomasti ihmisten kohtaaminen. Pääsen auttamaan muita ja keksimään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Lisäksi minulle on tärkeää se, että myymälässä työskentely on vahvasti ryhmätyötä.

Harrastuksista oppeja työelämään

Lumilla ei ole vielä koulutusta kaupalliselle alalle, ja hän kokee, että on tähän asti pärjännyt hyvin ilman sitä. Hän ei halua ottaa paineita opinnoista.

”Tällä hetkellä haluan keskittyä vain työn tekemiseen ilman opiskelua. Ehdin myöhemmin lähteä opiskelemaan esimerkiksi kauppatieteitä, kun aika on minulle sopiva.”

Harrastuksista saa mukaansa muun muassa kyvyn oppia uusia asioita sekä paljon vuorovaikutustaitoja.

Lumin kokemusten mukaan myös harrastuksista voi kasvattaa hyvän pohjan työtä varten. Muodostelmaluistelua maajoukkuetasolla harrastanut Lumi kokee saaneensa joukkueesta runsaasti oppeja työelämään. ”En voi edes kuvailla, kuinka paljon hyviä oppeja joukkueurheilu maajoukkueessa on minulle antanut, esimerkiksi päämäärätietoisuutta, halun oppia uutta sekä lujan työmoraalin”, hän sanoo.

Lumi näkee, että pienestäkin harrastamisesta saa kerättyä paljon oppeja työelämään. ”Harrastuksista saa mukaansa muun muassa kyvyn oppia uusia asioita sekä paljon vuorovaikutustaitoja.”

Myyjän työssä Lumi kokee eduksi rohkean ja avoimen asenteen. Erilaisia ihmisiä ja tilanteita kohtaa päivittäin, joten on pystyttävä sopeutumaan niihin nopeasti. Myös toisen kuuntelu ja ymmärtäminen on myyntityössä tärkeää.

”Asiakkaan kanssa pääsee rakentamaan hyvän luottamuksen olemalla avoin ja vilpitön”, Lumi muistuttaa.

 

Teksti:  Jaana Sivén

Kuva: Marjo Koivumäki / Studio Apris Oy

Lisää kaupan alasta täältä.