Kauppa – monien mahdollisuuksien ala

| Artikkeli

Kaupan alalla pääset työskentelemään erilaisten työtehtävien parissa. Alalla on mahdollisuus kehittyä laajasti asiakasosaamisessa, luoda sosiaalisia kontakteja sekä tehdä kansainvälistä uraa monikulttuurisessa ympäristössä.

Opiskelu

Ammattikorkeakouluopinnot kestävät yleensä 3,5 vuotta. Yliopistolla kandidaattitutkinnon kesto on 3 vuotta ja maisteritutkinnon 5 vuotta. Alalla on tarjolla paljon opiskeluun liittyviä työharjoittelupaikkoja, joiden avulla on mahdollista tutustua työelämään jo opiskeluaikana. Työskentely on usein mahdollista myös osa-aikaisesti, esimerkiksi tarvittaessa vain iltaisin tai viikonloppuisin.

Työllistyminen

Kaupan ala työllistää Suomessa 300 000 henkeä, joista 39 000 toimii yrittäjinä. Kauppa on merkittävin nuoria työllistävä ala – viidennes alle 25-vuotiaista nuorista työskentelee kaupan alalla. Opintojen jälkeen voit luoda uraa vaativissa myyntitehtävissä, myyntiä tukevissa toimistotehtävissä, erilaisissa asiantuntija- tai esimiestehtävissä esimerkiksi henkilöstöhallinnossa, IT-toiminnoissa, markkinoinnissa, myynnissä, ostotoiminnoissa, rahoituksessa, valikoimanhallinnassa tai viestinnässä.
Opiskelupaikat

Kaupan alalle sopivia tutkintoja ovat mm. tradenomi, KTM, insinööri AMK ja DI. Opintoja voi suorittaa monissa eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa eri puolilla Suomea.

kaupanalapilvi1

Laaja toimiala

Kaupan alalla toimii vähittäis- ja tukkukauppoja, liikenneasemia, hankinta- ja logistiikkayrityksiä, maahantuontiyrityksiä sekä teknisen kaupan ja palvelujen yrityksiä. Viimeksi mainitut harjoittavat teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palvelujen toimittamista.

Lisätietoja

Alan työt sopivat tuloshakuiselle tiimityöskentelijälle. Työssä painottuvat asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutustaidot. Yrittäjältä edellytetään laaja-alaista osaamista sekä luovuutta ja rohkeutta toteuttaa omaa visiotaan.

Katso video, jossa tuoteryhmäpäällikkö Anna kertoo työstään L’Oréalilla.

Katso lisää ammattiesittelyvideoita kaupan alalta!