Kemianteollisuudessa pääset kehittämään ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin

| Artikkeli

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on noin neljännes. Suomalainen kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 35 000 ja ulkomailla noin 30 000 ihmistä.

Opiskelu

Kemianteollisuus tarjoaa työmahdollisuuksia monien eri alojen ammattilaisille. Henkilöstöstä yli puolella on tekniikan tai luonnontieteiden koulutus, mutta myös muun muassa kauppatieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen tai terveys- ja sosiaalialan tutkinto voivat avata ovet kemianteollisuuteen.

Alan opintoja voi Suomessa suorittaa maanlaajuisesti toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Monet korkeakoulut tarjoavat myös vaihto-opiskelumahdollisuuksia.

kemiapilvi

Työllistyminen

Monet kemianteollisuuden tehtävistä ovat ainutlaatuisia ja yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta merkittäviä, alalla pääset tekemään tärkeää työtä! Kemianteollisuuden yrityksissä työskennellään mm. tutkimusten, tuotekehityksen, tuotannon, kunnossapidon, laadunvalvonnan, logistiikan, myynnin ja markkinoinnin parissa. Uusiutuvat luonnonvarat tarjoavat paljon mahdollisuuksia myös uusille kemian innovaatioille ja liiketoiminnalle.

Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ja laaja toimiala, jossa töitä voi tehdä myös kansainvälisessä ympäristössä. Alalla voi erikoistua moneen eri tehtävään, ja tarvetta uusille ammattilaisille riittää maailmanlaajuisesti.

Kemia – osa hyvää elämää

Alan tuotteisiin lukeutuvat mm. öljytuotteet, lääkkeet, vesienpuhdistuskemikaalit, biopolttoaineet, kosmetiikka ja puhdistusaineet. Monet tämän päivän ja tulevaisuuden haasteista työllistävät kemian osaajia – kemianteollisuuden ammattilaiset työskentelevät tiiviisti esimerkiksi puhtaan veden, ravinnon ja luonnonvarojen riittävyyden, terveyden ja hyvinvoinnin, liikkumisen, energian sekä ilmastonmuutoksen hallinnan parissa.