Työhakemus ja CV

Työhakemus

Työhakemuksen tavoitteena on, että pääset työhaastatteluun. Lue työpaikkailmoitus huolella ja korosta hakemuksessa tehtävän kannalta oleellista osaamistasi. Kiinnitä erityistä huomiota kiinnostavaan aloitukseen!

Kerro hakemuksessasi:

 • koulutuksesi
 • TET-kokemuksesi
 • harrastuksistasi
 • kielitaito
 • IT-taidot (mitä tietokoneohjelmia osaat käyttää)
 • some-taitosi (mitä sosiaalisen median kanavia osaat käyttää)

Hakemuksen lisäksi työnatajalle lähetään:

 • CV eli ansioluettelo
 • pyydettäessä kopiot TET-todistuksista, työ- tai koulutodistuksista

Työhakemusmalli nuorille, joilla ei ole aiempaa työkokemusta

Työhakemusmalli nuorelle, jolla on aiempaa työkokemusta

 

CV eli ansioluettelo

Curriculum Vitae (CV) eli ansioluettelo on selkeä ja tiivis luettelo, josta löytyvät kaikki oleelliset tiedot työnhakijasta.

Ansioluetteloon kirjoitetaan:

 • hakijan nimi
 • yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • koulutus
 • työkokemus uusimmasta vanhimpaan (työnantaja, tehtävänimike, kuvaus työstä ja työn kesto)
 • kielitaito
 • IT-taidot
 • luottamustehtävät ja harrastukset
 • suosittelija eli henkilö, joka voi kertoa osaamisestasi

CV-malli  työnhakijalle, jolla ei ole vielä työkokemusta

CV-malli työnhakijalle, jolla on jo työkokemusta

Helposti luettava ansioluettelo on siisti eikä siinä ole kirjoitusvirheitä. Kaikki merkittävä työkokemus kannattaa merkitä, vaikkei se olisikaan ollut palkallista työtä. Luettelossa voi myös mainita mahdollisesta ajokortista ja asevelvollisuuden suorittamisesta.

Portfolio

Portfolio on vapaamuotoinen kansio, johon voit sanoin ja kuvin esitellä osaamistasi ja hahmotella tulevaisuuttasi. Kerää portfolioon myös todistuksia, ammatinvalintatestejä, mahdollisia työnäytteitä ja tulevaisuudensuunnitelmia. Portfolio voi olla yhtä hyvin sähköisenä netissä tai papereina kädessäsi. Pidä sitä ”käyntikorttina”, jolla vakuutat työnantajan.

Jos sinulla ei ole materiaalia portfolioon, etkä tiedä, mikä sinusta tuleekaan isona, tee ammatinvalintatesti ja liitä se portfolioosi!