Mikä on Kesäyrittäjä-ohjelma?

Kesäyrittäjä-ohjelma on maksuton 17-29-vuotiaille suunnattu kesäajan yrittäjyysohjelma, joka tukee kokeilemaan yrittäjyyttä. Haluamme auttaa kokeilemaan yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä, turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä! Ohjelma kestää toukokuun alusta elokuun alkuun.


Kesäyrittäjään haetaan omalla yritysidealla, joka voi olla lähtöisin omasta osaamisesta, kiinnostuksen kohteesta, unelmista tai ympärillä havaitusta mahdollisuudesta. Ehkä tietäisit täydellisen paikan kesäkahvilalle tai olet hyvä tekemään nettisivuja. Idea kesäyritykseen voi syntyä monella tapaa! Voit kokeilla yrittäjyyttä yksin tai tiimissä.


Kesäyrittäjä tarjoaa sinulle työkaluja liikeidean jalostamiseen, tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista sekä vahvan tukiverkoston liiketoimintasi tueksi koko kesän ajan. Avaamme erilaisia tapoja toimia yrittäjänä tai yrittämäisesti ja autamme sinua valitsemaan omiin tarpeisiisi sopivan yritysmuodon. Lisäksi ohjelma tarjoaa kesäyrittäjille yhteisiä tapahtumia kesän ajan livenä tai verkossa. Saat siis loistavan tilaisuuden oppia yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja rennossa hengessä hyvän porukan kanssa!


Kesäyrittäjä-ohjelmassa yritystoimintaa toteutetaan itsenäisesti, omien tavoitteiden mukaisesti. Yrityskokeilusi voi kestää koko kesän, pari viikkoa tai olla vaikkapa yhden päivän tapahtuma. Mikään ei myöskään estä yritystoiminnan jatkamista myös kesän jälkeen.


Ohjelmaan osallistumisesta saa todistuksen ja voit hakea ohjelman osaksi omia opintojasi. Ohjelman laajuus esimerkiksi lukioon on 2 op. Ohjelman hyväksiluvusta osaksi opintoja on kuitenkin aina sovittava oman oppilaitoksen kanssa. Hyväksiluvuissa ole yhteydessä Kesäyrittäjän projektipäällikköön Sanna Ikäläiseen: sanna.ikalainen@tat.fi.

Ohjelmaa toteutetaan sekä verkkototeutuksena ”Kesäyrittäjä Digissä” että yhteistyössä kaupunkien kanssa paikallisina ohjelmina Espoossa, Helsingissä, Iisalmella, Oulussa, Raumalla, Turussa ja Vantaalla

Mikä on Kesäyrittäjä Digissä -ohjelma?

Kesäyrittäjä Digissä -ohjelma on sisällöiltään täysin samanlainen kuin Kesäyrittäjä-ohjelma muutoinkin, mutta ohjelma toteutetaan kokonaan verkossa. Verkko-ohjelmaan osallistuvat voivat kuitenkin osallistua paikallisten ohjelmien tapahtumiin kesän aikana, mikäli tämä matkojen puolesta onnistuu. Esimerkiksi Oulun lähikunnista voi osallistua Oulussa järjestettäviin tapahtumiin.

Kesäyrittäjä Digissä -ohjelmaan tarjoaa samat sisällöt kuin paikalliset Kesäyrittäjä-ohjelmatkin:

 • yrittäjyyskurssi ja oppimisympäristö
 • mentorointimalli ja tukiverkosto
 • 300€ kesäyrittäjäseteli

Kesäyrittäjä Digissä -ohjelman puitteissa kehitetään myös uudenlaisia verkkotapahtumia ja keinoja tukea kesäyrittäjiä ympäri Suomen asuinpaikasta riippumatta.

Lue tarkemmin ohjelman sisällöistä ”Mitä ohjelma tarjoaa” osiosta alta.

Mitä ohjelma tarjoaa?

Yrittäjyyskurssi

Milloin

Kesäyrittäjän yrittäjyyskurssi järjestetään toukokuun alussa. Kurssi sijoittuu ilta-aikaan, jotta sille osallistuminen onnistuu vaikkapa opiskelujen ohessa. Tarkat päivämäärät ja kellonajat ilmoitetaan myöhemmin.

Sisältö
 • Kurssi sisältää kuusi (6) ilta-aikaan sijoittuvaa 2-3 tunnin yhteistä verkkokoulutusta, joissa saat tietoa yrittäjyydestä, yritystoiminnan eri osa-alueista sekä toiminnan aloittamisesta.
 • Koulutusten aikana käymme läpi asiantuntijoiden avulla esimerkiksi tuotteistamista, markkinointia, taloushallintoa sekä eri yritysmuotoja.
Suoritus
 • Kurssin lopputyönä teet liiketoiminasuunnitelman. Saat apua suunnitelman tekoon kurssin sisällöistä sekä kurssin jälkeen omalta mentoriltasi.
 • Liiketoimintasuunnitelma on tärkein työkalusi liiketoiminnan suunnittelussa ja aloittamisessa, eli sen tekemisestä on todella hyötyä!
 • Huom: Kurssin hyväksytty suoritus on vaatimuksena kaupungin/verkkototeutuksen kesäyrittäjäsetelin/tuen saamiselle.

Vahva tukiverkosto

Mentorit
 • Jokaisella paikkakunnalla sekä Kesäyrittäjä Digissä -ohjelmalla on oma kesäyrittäjämentoritiimi, joka on kesäyrittäjien tukena koko kesän ajan ja järjestää yhteisiä tapahtumia. Saat henkilökohtaista ohjausta omalta kesäyrittäjämentorilta. Kesäyrittäjämentori on vertaissparraaja, joka kuuntelee, rohkaisee ja auttaa löytämään ratkaisuja. Ohjelmaan kuuluu kolme mentorointikertaa, mutta mentoria voi tavata tarvittaessa myös useammin. Mentorointia voidaan tehdä etäyhteydellä tai vaikkapa jätskien lomassa puistossa. Lue lisää mentorimallista täältä!
Paikalliset toimijat
 • Teemme yhteistyötä paikallisten yrittäjyystoimijoiden kanssa- Esimerkiksi Uusyrityskeskusten yritysneuvojat ovat kesäyrittäjien käytettävissä.
Muut kesäyrittäjät
 • Yksi kampanjan hienous on, että pääset jakamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden kesäyrittäjien kanssa. Muut kesäyrittäjät tarjoavat tärkeää vertaistukea sekä mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä.

300€ Kesäyrittäjäseteli/tuki

 • Paikallisiin Kesäyrittäjä-ohjelmiin osallistuvat saavat kunnan n.300€ arvoisen kesäyrittäjäsetelin/tuen.
 • Kesäyrittäjä Digissä -ohjelmaan osallistuvat saavat 300 € arvoisen kesäyrittäjäsetelin.

Setelin/tuen saamisen edellytyksenä on ohjelman yrittäjyyskurssin hyväksytty suorittaminen. Seteli/tuki maksetaan kesäkuun alussa.

Huom. Paikallisissa ohjelmissa setelin/tuen tarjoaja on kaupunki. Oulussa tukea ovat voineet saada vain 17-24-vuotiaat ja tuen saamiselle on muitakin ehtoja. Lue tarkemmat kriteerit Oulun tukeen täältä.

Voit kuitenkin osallistua Oulun Kesäyrittäjä-ohjelmaan, vaikka et olisikaan tukikelpoinen.

Yhteiset tapahtumat

Kick off 
 • Jokaisella paikkakunnalla järjestetään oma aloitustapahtuma eli Kick off toukokuun alussa, ennen yrittäjyyskurssin käynnistymistä.
 • Kick offissa pääset tapaamat mentorit ja muut kesäyrittäjät sekä kuulemaan tarkemmin kampanjan sisällöistä.
 • Kick off  järjestetään tilanteen mukaan livenä tai verkossa.
Kesäyrittäjien yhteiset tapahtumat
 • Mentorit järjestävät kesän aikana yhteisiä tapahtumia, joissa voi tavata muita kesäyrittäjiä rennoissa merkeissä. Kesäyrittäjät pääsevät myös itse vaikuttamaan siihen, millaisia tapahtumia he toivovat!
Myyntitapahtumat
Päätöstapahtuma
 • Elokuun alussa jokaisella paikkakunnalla järjestetään Kesäyrittäjän päätöstapahtuma.
 • Päätöstapahtumassa juhlitaan rohkeita kesäyrittäjiä, summataan mennyttä kesää sekä esitellään mistä yrittäjyyteen voi saada tukea ohjelman päätyttyä.

Kuka ja miten voi hakea mukaan ohjelmaan?

Asuinpaikka:

Voidakseen hakea mukaan paikalliseen ohjelmaan täytyy asua jollakin toteutuspaikkakunnista: Espoo, Helsinki, Iisalmi, Oulu, Rauma, Turku tai Vantaa.

Kesäyrittäjä Digissä -ohjelmaan voi hakea miltä paikkakunnalta tahansa, sillä ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Ikäraja: 

Ohjelman ikäraja on 17-29-vuotta.

Mukaan voi hakea myös jos täyttää 17-vuotta tai on täyttänyt 30-vuotta kuluvan vuoden aikana (2004 ja 1991 vuonna syntyneet)

Muut hakukriteerit:

Espoossa hakijoissa etusijalla ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, joilla on vasta vähän tai ei vielä lainkaan kokemusta avoimilta työmarkkinoilta.

Hakeminen:

Haku tämän vuoden ohjelmiin on päättynyt.

 

Lisätietoa hausta hakusivuilla.

Mihin ohjelmaan osallistuminen velvoittaa?

Kesäyrittäjä-ohjelmassa yritystoimintaa toteutetaan itsenäisesti omien tavoitteiden mukaisesti. Vastaat siis itse liikeideasta ja sen toteutuksesta.

Yrityskokeilusi voi kestää koko kesän, pari viikkoa tai olla vaikkapa yhden päivän tapahtuma.

Ohjelmassa edellytämme kuitenkin osallistumista yrittäjyyskurssille ja mentorointeihin. 

Myös kesäyrittäjäsetelin/tuen ja ohjelman osallistumistodistuksen saaminen edellyttää yrittäjyyskurssin hyväksyttyä suorittamista.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko hakea ohjelmaan mukaan, jos minulla on jo yritys?

Voit, jo perustettu yritys ei ole esteenä osallistumiselle.

Voinko valita minkä tahansa yritysmuodon?

Voit, mutta ohjelman kautta saat tietoa erityisesti kevytyrittäjyydestä (y-tunnuksella tai laskutuspalvelun kautta), itsenäisestä tulonhankkimistoiminnasta (verokortilla yrittämisestä ilman y-tunnusta) sekä toiminimen perustamisesta (y-tunnus). Voit myös perustaa esimerkiksi osakeyhtiön, mutta silloin suosittelemme juttelenaan myös Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan kanssa.

Haluan perustaa yrityksen kaverini kanssa, mutta hän ei asu toteutuspaikkakunnalla. Voiko hän siis hakea mukaan?

Jos teillä on yhteinen yritysidea, myös kaverisi voi hakea mukaan. Hän ei kuitenkaan voi saada kaupungin kesäyrittäjäseteliä/tukea ohjelman kautta.

Voiko yritystoimintaa jatkaa myös ohjelman jälkeen?

Voi ja ohjelman päättyessä annamme tietoa millaista tukea yrittäjyyteen on saatavilla jatkossa. Kerromme myös, mitä pitää tehdä jos haluaa lakkauttaa esim. kevytyrittäjäpalvelun.

En tiedä vielä kesän suunnitelmistani, mitä jos en pääse osallistumaan kaikkiin tapahtumiin tai mentorointeihin?

Tapahtumiin osallistuminen on vapaaehtoista. Edellytämme vain osallistumista yrittäjyyskurssille ja mentorointeihin, joita on kolme (3) kertaa kesän aikana. Yhdelle mentorointikerralle on varattu aikaa n. 1 h. Aika ja paikka sovitaan yhdessä oman mentorin kanssa. Mentorointi voidaan järjestää tarvittaessa myös etäyhteydellä.

Kesäyrittäjän tausta

Kesäyrittäjä on alunperin oululaisen vaikuttavuusyrittäjän Mikko Perälän ideoima ja yhdessä Oulu Entrepreneurship Societyn ja Business Oulun kanssa kehittämä nuorten yrittäjyyskasvatus- ja työllistämiskonsepti. Talous ja nuoret TATin Kesäyrittäjä-ohjelma perustuu vahvasti tähän Oulussa jo vuodesta 2014 lähtien kehitettyyn kesäyrittäjyyden malliin.

Kesäyrittäjää mahdollistamassa