Kielten maisterina pohjoismaisessa vakuutusyhtiössä

| Finanssiala

Finanssialalla ei työskentele ainoastaan rahoitusta lukeneita ekonomeja tai juristeja. Ifillä asiakasviestinnän päällikkö Aino-Maija Mäntynen on malliesimerkki siitä, että rahoitusalalla on tarvetta monipuoliselle osaamiselle. Ruotsin kieltä Åbo Akademissa opiskelleelle Mäntyselle vakuutusalan työtehtävät eivät olleet vielä opiskelujen alkuvaiheessa kirkkaana mielessä. 

Toisin kuin monet humanistisen tiedekunnan opiskelukaverit, Mäntynen ei nähnyt itseään tutkijana tai opettajana vaan halusi käyttää osaamistaan liike-elämässä. Mäntynen keskittyi jo opiskeluaikana siihen, miten kieltä ja tekstiä voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla viestinnässä.  ”Siinä missä opiskeluaikoina suunnitelmani olivat poikkeuksellisia tavalliseen kieltä opiskelevaan verrattuna, koin myös välillä nuorempana työelämässä, että taustani on poikkeuksellinen verrattuna tavalliseen vakuutusalalla työskentelevään.”

Mäntynen aloitti työt vakuutusalalla 22-vuotiaana opintojensa ohella korvauskäsittelijänä. Opintotausta herätti jo työhaastattelussa huomiota. ”Minulta kysyttiin haastattelussa, olenko valmis oppimaan vakuutusalan. Taisin vastata, että jos olen oppinut muokkaamaan miesten pukuja, niin enköhän vakuutuksetkin omaksu. Ne ovat kuitenkin tekstiä – omaa ammattialaani”, Mäntynen kertoo.

Kuva harmaasta vakuutusyhtiöstä aiheuttaa allergiaa

Viisitoistavuotisen uransa aikana Mäntynen on nähnyt laajan kirjon työtehtäviä, joita vakuutusyhtiöistä löytyy. Mäntynen on päässyt erityisesti viime vuosina hyödyntämään kielen asiantuntijuuttansa työskennellen ensin asiakasviestinnän asiantuntijana ja nykyisin päällikkönä.  Tällä hetkellä Mäntynen keskittyy viestintään, jolla ohjataan uusi asiakas vakuutusyhtiön palvelujen piiriin.

Vahinko aiheuttaa aina sattuessaan asiakkaalle ylimääräistä harmia ja vaivaa. Me autamme asiakkaitamme välttämään tuota harmia, ja vahingon sattuessakin varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa avun mahdollisimman sujuvasti. Tämän kuvan luonnissa viestinnällä ja yksittäisillä sanavalinnoillakin on iso merkitys. Olen hyvin allerginen mielikuville harmaasta ja asiakasta ylhäältäpäin katsovasta vakuutusyhtiöstä. Ne ovat kaukana tämän päivän todellisuudesta ” Mäntynen selittää näkemystään.

Viestintäpäällikön tavalliseen työpäivään kuuluu yleensä yksi tai useampi puhelinneuvottelu johonkin päin Pohjoismaita. Kokouksissa on mukana väkeä useista maista. Tätä nykyä esimerkiksi Kööpenhaminasta, Tukholmasta tai Turusta soittelevan paikka tulee selville videokuvan taustalta. Asiakasviestinnän kehittämisessä useampaa projektia vetävä Mäntynen pitää myös aktiivisesti yhteyttä markkinointiin, järjestelmien ylläpitoon ja tuotevastaaviin.

”Pyrin projekteissa tuomaan aina kaikki mukana olevat joko fyysisesti tai videopuhelun kautta yhteen, jotta saadaan yhdessä tekemisen ja vastuullisuuden tunne luotua. Tällä tavalla ihmiset ymmärtävät paremmin mitä ollaan tekemässä ja he ovat myös innostuneempia tekemään työtä asian eteen. En pidä jäykistä toimintamalleista. Sen sijaan, että varaisin kahden tunnin palaverin kahden viikon päähän neuvotteluhuoneeseen, pyydän mieluummin henkilön kahville ja ratkaisen asiat paljon nopeammin. Finanssialalla on todellakin mahdollisuuksia tällaiseen liikkuvampaan ja sykäyksellisempään tapaan tehdä töitä”, Mäntynen sanoo.

Ammin neuvot:  

”Ole rohkea. Vaikka epäilisit, että koulutustaustasi ei ole alalla tyypillinen, kannattaa muistaa, että nykymaailmassa löytyy tarvetta monipuolisille osaamisen yhdistelmille. Itse yllätyn edelleen positiivisesti siitä, millaisia työntekijöitä haemme rekrytointi-ilmoituksissamme.”

”Kehitä kielitaitoasi. Vaikka esimerkiksi pohjoismaisen yrityksen työkieli olisikin englanti, on ruotsin, tanskan ja norjan osaamisesta todella paljon hyötyä. Jokainen puhuu englantia oman äidinkielensä kautta, joten muiden ymmärtämisestä tulee helpompaa, kun tajuaa mitä he taustalla haluavat omalla äidinkielellään sanoa.

”Pyri verkostoitumaan – itsellesi luonnolliselta tuntuvalla tavalla. Tutustumalla ympärilläsi työtä tekeviin ihmisiin luot kauaskantoisia kontakteja, ja ymmärrät myös muiden työn merkityksen omaan työhösi. Varsinkin suurissa yrityksissä tehdään paljon yhteistyötä eri osastojen välillä ja jonain päivänä työhaastattelussa saattaa istua sinua vastapäätä juuri se henkilö, jonka vakuutit omana itsenäsi: hyvillä ideoillasi, yhteistyökyvylläsi ja ahkeruudellasi.”

 

Teksti: Tuukka Tuomikoski Kuva: If