Kokkiopinnoissa ei ole umpiperää: Ravintola- ja catering-alan perustutkinto ja restonomitutkinto jopa osittain yhtä aikaa!

Henkilökuva, Matkailu- ja ravintola-ala, Opiskelijaesittely

Noel Nevander
Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opiskelija
Perho Liiketalousopisto

Tapaan Noelin Haaga-Helian Haagan restonomikampuksella Helsingissä opintojensa tiimellyksessä, vaikka hän opiskeleekin Perho Liiketalousopistossa. Miksi näin?

Noel pääsi kolme vuotta sitten opiskelemaan ravintola- ja catering-alan perustutkintoa Perho Liiketalousopistoon. Ensimmäisenä vuonna opiskelut sisälsivät ravintola-alan perusopintoja. Ruokapalvelun (kokki) tai asiakaspalvelun (tarjoilija) osaamisalan valinta tehtiin kevätlukukaudella. Noel koki itselleen sopivimmaksi vaihtoehdoksi kokkiopinnot.

– Mulle on enemmän luontaista keittiössä työskentely. Tykkään, kun ollaan yhdessä pienehkössä tilassa ja puhalletaan yhteen hiileen. Keittiössä pystyy työn tuoksinassa keskustelemaan työkavereitten kanssa enemmän kuin salipuolella. Keittiössä pidetään yllä linjastoa porukalla.

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon opinnoissa saa näkökulmaa erilaisten ravintoloiden ruokamaailmaan.

– Casual-paikat ovat mun juttuni. Ainakin nyt tuntuu siltä. Eivät mitkään super casualit eikä fine dining, vaan jotain niiden välistä, Noel pohtii ja jatkaa: Lautasannosten kokoaminen on sitä, mistä tykkään. Se ei ole liian pikkutarkkaa puuhaa, eikä pelkkää lounasnostoa. Mulle on tärkeää, että saan olla luova ja pystyn haastamaan itseäni.

Toisena opiskeluvuotena kokkiopiskelijoille kerrottiin, että heillä olisi mahdollista opiskella ns. väyläopiskelijoina ammattikorkeakouluopintoja.

– Kiteytettynä mä suoritan Perhon kolmannen vuoden Haaga-Heliassa opiskelemalla restonomitutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmassa. Jos saan Haaga-Heliassa tänä lukuvuonna kokoon 55 opintopistettä vähintään kolmosen keskiarvolla, saan toiseksi vuodeksi tutkintopaikan ilman normaalia hakuprosessia, Noel selittää.
– Tykkään kehittää ja haastaa itseäni. Perhon ja Haaga-Helian tarjoamat väyläopinnot ovat hyvä tapa toteuttaa juuri sitä. Uskon tämän koulutuskombinaation antavan loistavat lähtökohdat edetä alalla.

Kaiken kaikkiaan väyläopinnot lyhentävät opintoaikaa ammattikorkeakoulussa jopa vuodella. Samalla valmistuu myös ammattiin ammatillisesta oppilaitoksesta.

Itse asiassa Noel aloitti opiskelunsa Perho Liiketalousopistossa ns. kaksoistutkinto-opiskelijana, eli hän suoritti ammatillisten opintojen ohella lukio-opintoja tarkoituksenaan kirjoittaa myös ylioppilaaksi. Tämän mahdollisti Perhon ja Eiran Aikuislukion yhteistyö. Noel opiskeli maanantait ja keskiviikot lukiossa ja viikon muut arkipäivät Perhossa. Monella oppilaitoksella on tarjolla samanlaisia yhteistyömahdollisuuksia. Lisätietoa niistä löytyy opintopolku.fi-sivustolta.

– Kun väyläopintomahdollisuutta tarjottiin, pohdin tarkkaan. Sisäistettyäni ravintola-alan olevan todellakin mun juttuni, päätin olla suorittamatta lukio-opintoja loppuun ja valitsin kolmanneksi vuodeksi kombinaation Perho ja Haaga-Helia, Noel avaa ratkaisuaan.

Ammattikorkeakouluopinnoissa on kyse korkeakoulutason opinnoista, joten ne eroavat toisen asteen tutkinnon opinnoista.

– Perhossa tavoitteena on, että oppii perusasiat, ja siihen on selvät sävelet. Pääsee tekemään paljon käsin. On muun muassa leipomista, kokkaamista, paistamista, ja osa opinnoista tehdään työpaikoilla oppien joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Mä olen esimerkiksi ollut töissä ravintola Salvessa.
– Opinnot joustavat, ja ihmisille pystytään tarjoamaan opintoja pitkälti siten, miten kullekin itselle sopii, mutta toki perussuunnitelman mukaan. Perhossa on teoriaa tunnin alussa: esimerkiksi käydään läpi, mikä on myöhemmin tehtävän ruoan historia ja miten se tulisi tehdä ja sitten tehdään. Tunnin jälkeen analysoidaan, miten tehtiin. Niistä ei kuitenkaan kirjoiteta mitään raportteja.

Myös Haagan restonomikampuksella on ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelmassa työskentelyä opetuskeittiössä, mutta erona on raporttien kirjoittaminen ja projektien määrä.

– Me analysoidaan, miten projekti eteni, mikä oli hyvää ja miten olisi voinut parantaa. Opinnot ovat muun muassa siinä mielessä haastavampia, mutta toki siten pääsee kehittymäänkin.

Ammattikorkeakouluopinnoissa annetaan valmiuksia myös esimiestyöhön. Tämä kiinnosti Noelia.

– Noissa projektiopinnoissa oppii just sitä esimiestyötä, varsinkin, jos pääsee toimimaan projektipäällikkönä. Silloin voi opetalla, miten saa jaettua työt tasapuolisesti, just oikeat henkilöt eri osa-alueisiin ja miten motivoida eri henkilöitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Ammattikorkeakouluopinnoissa kohtaa hyvin eri lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

– Meillä on hyvin heterogeeninen ryhmä. Opiskelijoita on suoraan lukiosta, ammatillisen tutkinnon suorittaneita tai meitä väyläläisiä. Osalla on paljon käytännön osaamista, toisilla ei yhtään. Esimerkiksi projekteissa muodostetaan tehtävänannot niin, että jokainen pääsee toimimaan omista lähtökohdistaan käsin. Opettajat ovat tosi ammattitaitoisia ja käytännönläheisiä. Myös kollegat opettavat.

Ravintola-alan ammattilaisille on runsaasti töitä tarjolla. Ravintoloita on hyvin erilaisia, ja tarjolla on myös suurtalouspuoli sekä catering-sektori, joten on mahdollista löytää erilaisia töitä eri elämänvaiheisiinkin.

– Mulla on haave, että ennen perheen perustamista pystyisi kokeilemaan kaikenlaisia kokin töitä ja keittiömestarihommia. Haluan tutustua kunnolla tähän monipuoliseen alaan ja sen mahdollisuuksiin. Tavoite on tosiaan joskus sitten toimia esimiehenä.
– Yläasteella hakiessani jatko-opintopaikkaa sukulaiseni suosittelivat ravintola-alaa ja kertoivat, että töitä kyllä riittää. Olen myös aina tykännyt käytännönläheisestä työstä ja opiskelusta. Siksi tulin jatko-opintopaikkaa pohtiessani siihen lopputulokseen, että ravintola-ala on se mulle sopiva vaihtoehto.

Ravintola-ala sopii ihmisille, jotka pitävät käsillä oppimisesta ja työn tekemisestä.

– Ravintola-alan tehtävien parissa pääsee myös olemaan luova ja innovoimaan mahdollisuuksien mukaan. Itse olin positiivisesti yllättynyt, miten hyvin antamani ideat otettiin vastaan työssäoppimispaikallani.

Kun haluat opiskella kokiksi tai tarjoilijaksi, hae toisen asteen yhteishaussa 23.2.-23.3.2021 opiskelemaan ravintola- ja catering-alan perustutkintoa. Tutkintoa tarjoavia oppilaitoksia on Suomessa yli 50. Korkea-asteen yhteishaku on 17.3-31.3.2021. Ravintola- ja catering-alan tutkinnon suoritettuasi tai lukiopintojen jälkeen voit hakea restonomiopintoihin, joita on tarjolla 12 eri ammattikorkeakoulussa. Kannattaa selvittää, mitä restonomiopintojen erikoistumisaloja (painotuksia tai linjoja) kussakin ammattikorkeakoulussa on tarjolla. Lisätietoa saat mm. opintopolku.fi-sivustolta, kunkin oppilaitoksen nettisivuilta ja matkailu- ja ravintola-alan esittelysivustolta.

Teksti ja kuva: Minna Halmetoja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa