Kolmen mentoroinnin malli

| Kesäyrittäjä-ohjelma uutinen
Yksi kesäyrittäjämentoreiden keskeisistä työtehtävistä on kampanjassa mukana olevien yrittäjien mentorointi. Kesän aikana jokaisen yrittäjän tai yrittäjätiimin kanssa pidetään vähintään kolme mentorointituokiota. Mitä kaikkea mentoroinneissa sitten tapahtuu? Se selviää nyt!

 

Mentorointien keskeisenä tarkoituksena on tukea yrittäjiä itsenäisessä yritystoiminnassa ja auttaa mieltä askarruttavissa asioissa. Tavoitteena on tarjota yrittäjän omista tarpeista lähtevää yksilöllistä ohjausta. Pääpaino on vastavuoroisessa ajatusten vaihdossa ja kyse on perinteisen mestari-kisälli -ajattelutavan sijaan vertaismentoroinnista, jossa molemmat osapuolet ovat toisiinsa nähden tasa-arvoisessa asemassa.

Mentoroinnit on järjestetty tänä kesänä pääosin etänä, mutta osa tapaamisista on ollut onneksi mahdollista järjestää myös kasvokkain. Etätapaamisten etuna on ollut aikataulujen joustavuus ja on ollut myös hienoa huomata, miten luontevasti tutustuminen on loppujen lopuksi onnistunut etäyhteyksienkin keinoin. Kesän edetessä ja rajoitusten lieventyessä on ollut kuitenkin mukavaa, että yhä useamman kesäyrittäjän kanssa on ollut mahdollista tavata myös livenä.

 

Etämentoroinnit mahdollistavat työnteon itselle mieluisassa paikassa.
Ensimmäinen mentorointi

Ensimmäinen mentorointikierros järjestettiin heti kesän alussa sparrausviikkojen jälkeen. Koska kyseessä oli ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen, oli aluksi tärkeää tutustua yrittäjään ja sen jälkeen yritysideaan. Ensimmäiset tapaamiset olivat meille mentoreillekin aluksi hieman jännittäviä, mutta jännitys karisi nopeasti, kun huomasimme, miten huikeita tyyppejä kesäyrittäjät ovat!

Tapaamisessa käytiin yhdessä läpi yrittäjän tavoitteita kesälle ja mahdollisesti pidemmällekin aikavälille. Koska kampanjaan osallistuvat yrittäjät ovat hyvin eri vaiheissa oman suunnitelmansa kanssa, oli tärkeää perehtyä tarkasti jokaiseen yritysideaan. Tässä apuna oli yrittäjien jo aiemmin palauttamat liiketoimintasuunnitelmat, joita ensimmäisessä mentoroinnissa käytiinkin yhdessä läpi. Liiketoimintasuunnitelmaan on kirjattu muun muassa yrittäjyyteen liittyvää osaamista ja valmiuksia, kuvailtu liikeideaa sekä pohdittu sopivaa yritysmuotoa. Myös esimerkiksi kesän aikataulua hahmoteltiin aikajanatehtävän avulla. Näiden lisäksi kesäyrittäjäsetelin maksamiseen liittyvien käytännön asioiden läpikäynti oli tärkeää kesän alussa.

Oli erittäin kiinnostavaa kuulla kampanjassa mukana olevien nuorten yritysideoista ja unelmista. Motivoituneiden ja omasta ideastaan innostuneiden yrittäjien tapaaminen oli mahtavaa ja oli myös hienoa huomata, kuinka itseohjautuvia ja oma-aloitteisia nuoria kampanjassa on mukana. Ensimmäisten mentorointien jälkeen tuntuikin, että nyt kampanja oli pyörähtänyt kunnolla käyntiin!

 

Erilaiset tehtävät voivat auttaa hahmottamaan esimerkiksi kesän aikatauluja tai omia vahvuuksia.
Toinen mentorointi

Kesän puolivälin paikkeilla järjestettiin toiset mentoroinnit. Moni yrittäjä oli päässyt tässä kohtaa jo kunnolla työn makuun ja saanut paljon aikaiseksi. Toinen mentorointi toimikin ikään kuin tilannekatsauksena sen suhteen, miten yrittäjyyden alkutaival on tähän asti sujunut. Osalla yrittäjistä kesän aikataulut olivat muuttuneet, kun yrityksen perustamisvaiheessa oli tullut eteen yllättäviä asioita. Alkuvaiheen haasteet voivat toimia arvokkaana oppina yrittäjyyden kiemuroista myös tulevaisuutta ajatellen.

Toisen mentorointikierroksen aikana vaihdettiin kuulumisia ja pohdittiin vastauksia esimerkiksi hinnoitteluun, markkinointiin ja laskutukseen liittyviin asioihin. Usein kesäyrittäjien mieltä askarruttaviin kysymyksiin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta, eikä mentoreiden tehtävänä olekaan antaa suoria ratkaisuja tai valmiita vastauksia. Tarkoituksena on pikemminkin pohtia kysymyksiä yhdessä ja punnita erilaisia mahdollisuuksia. Lopullinen vastuu ja päätösvalta on aina yrittäjällä itsellään, mikä onkin yksi tärkeä yrittäjyyteen liittyvä asia.

 

Mentoroinnit voidaan toteuttaa myös muualla kuin pöydän tai koneen äärellä – tällä kertaa lähdettiin luontoon.
Kolmas mentorointi

Heinä- ja elokuun vaihteessa, ennen kampanjan päättymistä järjestettiin vielä kolmas mentorointikierros. Viimeisessä mentoroinnissa oli tarkoituksena reflektoida kulunutta kesää sekä päättää kampanja yhdessä yrittäjän kanssa. Tapaamisessa kartoitettiin myös tulevaisuuden suunnitelmia sekä tavoitteita. Ilahduttavan moni kampanjaan osallistuneista aikoo jatkaa yritystoimintaa jossain muodossa kesän jälkeenkin.

Viimeisessä mentorointitapaamisessa käytiin yhdessä läpi kesän onnistumisia ja sitä, mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin. Kyky reflektoida omaa toimintaa ja syy-seuraussuhteita on yksi yrittäjän keskeisistä itsensä kehittämisen työkaluista. Varsinkin tänä keväänä ja kesänä vallitsevien poikkeusolosuhteiden vuoksi moni kesäyrittäjä on kohdannut uudenlaisia haasteita yritystoiminnan alkuvaiheessa, joten kesän onnistumisten ja haasteiden läpikäyminen oli tärkeää. Kolmannessa mentoroinnissa ikään kuin paketoitiin kesä ja kerrattiin, mitä tästä kampanjasta jäi käteen ja miten näitä oppeja voi jatkossa hyödyntää.

 

Lopuksi

Näin mentorin näkökulmasta mentoroinneista on jäänyt päällimmäisenä mieleen kohtaamiset innostuneiden ja motivoituneiden kesäyrittäjien kanssa. Myös kesäyrittäjiltä saatu palaute on ollut ilahduttavan positiivista. Esimerkiksi ajatusten vaihto ja erilaisten ideoiden pyörittely mentorin kanssa on koettu hyödylliseksi. Mentoroinneissa on saatu myös käytännön vinkkejä ja uusia näkökulmia omaan yritysideaan liittyen. Ennen kaikkea tapaamisissa on ollut tarjolla tukea, kannustusta ja tsemppiä yrittäjyyden alkuvaiheeseen.

Kesäyrittäjämentorin laajassa työnkuvassa mentoroinnit ovat hyvin keskeisessä roolissa, sillä päätehtävämme on tukea ja ohjata kampanjassa mukana olevia aloittelevia yrittäjiä. Mentoroinnit ovat olleet erittäin antoisa ja opettavainen kokemus myös meille mentoreille. Kesän aikana on ollut mahtavaa seurata ennakkoluulottomien kesäyrittäjien ensiaskeleita yrittäjyyden polulla. Tästä kokemuksesta on takuulla hyötyä meille jokaiselle, niin mentoreille kuin kesäyrittäjillekin, riippumatta siitä mihin kukin meistä tulevaisuudessa päätyy. Kesäyrittäjät, muistakaa siis olla ylpeitä päätöksestänne lähteä mukaan tähän kampanjaan!

 

Vantaan mentorit – Tiiu, Petra ja Lore