Kulttuuri ja bisnes käsi kädessä – SEAMK

| Ammattikorkeakoulu, Artikkeli, Henkilökuva, Opiskelijaesittely, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Rebekka Salomäki
Kulttuurituotannon opiskelija
SEAMK

Pidän siitä, että saan pitää langat itse käsissäni. Esimerkiksi tapahtumatuottajan vastuulle kuuluu hurjasti kaikkea erilaista, joten tärkeintä on osata organisoida.

Kiinnostukseni kulttuurituotantoa kohtaan heräsi aikoinaan, kun isoveljeni oli järjestämässä festivaalia, jossa olin talkoolaisena. Halusin tietää, mitä kulissien takana tapahtuu ja kulttuurituotanto tuntui tarjoavan siihen mahdollisuuden. Opiskelu onkin ollut hyvin käytännönläheistä – olen päässyt järjestämään jo muun muassa improvisaatioteatteria, MLL:n Leikkipäivää sekä erästä sijoitustapahtumaa.

Ala tarvitsee idearikkaita tyyppejä, jotka haluavat kehittää niin kulttuuria kuin itseäänkin.

Kulttuurituotannon kenttä on hyvin monipuolinen, ja valinnaisilla kursseilla saamme vaikuttaa siihen, mihin suuntaan haluamme erikoistua. Harva tietää, että opintoihimme kuuluu paljon liiketoiminnan kursseja, kuten markkinointia ja yrittäjyyttä. Kulttuurituotannon ala tarvitsee idearikkaita tyyppejä, jotka haluavat kehittää niin kulttuuria kuin itseäänkin.

 

SEAMKissa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkintoohjelmassa, joista kolme on englanninkielisiä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SEAMKissa on noin 4700 opiskelijaa, joista noin 10 % on kansainvälisiä opiskelijoita. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että
kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

seamk.fi

Minne opiskelemaan -osio.

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä SEAMKin kanssa.

Teksti: Väinö Vasara, kuva: Marko Koivuporras