Kun koulu loppuu -tutkimus: Terveysala kiinnostaa yläkoululaisia nyt eniten

| Artikkeli

Aikaisempaa useampi nuori kaipaa lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta, selviää Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median tekemästä Kun koulu loppuu 2015 -tutkimuksesta. Erityisesti yläkoululaiset haluaisivat kuulla esimerkkejä elävästä elämästä. Lisäksi he haluavat ymmärtää, miten eri tutkinnot johtavat ammatteihin.

Tällä hetkellä yläkoululaisten keskuudessa kiinnostavimmaksi toimialaksi ovat nousseet terveyspalvelut. Viime vuoden ykkönen, matkailu- ja ravitsemisala on nyt sijalla kaksi ja kolmantena viime vuoden tapaan sosiaalipalvelut. Neljänneksi eniten yläkoululaisia kiinnostaa kulttuuri- ja viihdeala.

Yläkoululaiset arvostavat alaa valitessaan eniten hyvää palkkaa ja kiinnostavia työtehtäviä. Järjestys on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmanneksi tärkeimpänä pidetään työskentelyilmapiiriä. Nuoret arvostavat myös hyviä työllisyysnäkymiä ja mahdollisuutta tehdä itselle tärkeitä asioita.

Lukiolaisten keskuudessa kiinnostavimpien toimialojen järjestys on lähes päinvastainen: kärjessä on kulttuuri ja viihde, toisena opetus- ja koulutusala, kolmantena terveyspalvelut. Seuraavaksi eniten nuoria kiinnostavat matkailu- ja ravitsemisala sekä sosiaalipalvelut.

Toimialan valintaperusteiden kärjestä löytyvät kiinnostavat työtehtävät ja mahdollisuus tehdä tärkeiksi kokemiaan asioita.

Kun koulu loppuu -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuudensuunnitelmia, koulutuspaikan valintakriteereitä sekä työelämään liittyviä ajatuksia. Tutkimus selvittää myös suosituimmat ammattikorkeakoulut ja yliopistot valintaperusteineen.  Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella helmikuussa 2015. Tutkimukseen vastasi yhteensä 7225 nuorta, joista yläkoululaisia oli 3050 ja lukiolaisia 4175.

Tutkimuksen pääraportti julkaistaan 30.3.2015.

Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutti TATin toimeksiannosta T-Media Oy.