Laureasta hyvä tietopohja sairaanhoitajan työhön

| Ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Opiskelijaesittely

Janika Koponen, sairaanhoitajaopiskelija, Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Lukion jälkeen opiskelin lähihoitajaksi ja jatkoin siitä Laureaan sairaanhoitajaopintoihin. Alavalinta tuntui luontevalta, koska suvussani on paljon hoitajia. Lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen halusin kehittää itseäni lisää ja saada korkeakoulututkinnon.

Opiskelussa minua motivoi oma ryhmäni, josta olen saanut monta hyvää ystävää. Vaikka ammattikorkeakoulussa on välillä kuormittavia jaksoja, ovat opinnot palkitsevia. Tiedän valmistuvani ammattiin, jota arvostan.

Koulussamme on hyvät tukipalvelut, meillä on tutoropettajia, oppilaitospastoreita ja psykologeja. Mielestäni täällä on hyvät mahdollisuudet saada apua jos tuntuu, että opinnoissa on hankaluuksia.

Sairaanhoitajakoulutus antaa laaja-alaisen pätevyyden erilaisiin työtehtäviin. Sairaalan osaston lisäksi voi työskennellä esimerkiksi lasten, nuorten tai vanhusten parissa. Tarjolla on paljon erilaisia töitä terveysasemilla, kotihoidossa ja päivätoiminnassa. Opinnoista saa vankan tietopohjan ja hyvät tiedonhankintataidot. Ammatillinen kehittyminen jatkuu läpi elämän.

Sairaanhoitajalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. On erittäin tärkeää olla ihmisläheinen ja aidosti kiinnostunut hoitotyöstä. Käytännön työhön pääsee tutustumaan useiden työharjoittelujaksojen kautta. Näiden avulla saa hyvin mielikuvaa, millaisessa työympäristössä viihtyisi parhaiten tulevaisuudessa.

Unelmatyöpaikassani tärkeintä on hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. Tällä hetkellä olen kiinnostunut eniten päihde- ja mielenterveystyöstä.

 

Laurea tarjoaa kymmenen eri AMK-koulutusta seitsemällä kampuksella Uudellamaalla. Opiskelu on käytännönläheistä ja suuri osa opinnoista suoritetaan yhteistyössä yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Suurimpia koulutuksia ovat sairaanhoitaja-, sosionomi- sekä liiketalouden koulutus.

Tutustu Laureaan tarkemmin!

Artikkeli on tehty yhteistyössä Laurean kanssa.