Logistiikka-ala tarjoaa monipuolisia ja haastavia tehtäviä

| Ammattiesittely, Logistiikka- ja huolinta-ala

Logistiikka-ala tarjoaa monia erilaisia työtehtäviä ja monipuolisia työuria. Globaali kuljetus- ja logistiikkakonserni DSV työllistää Suomessa 300 henkilöä erilaisissa tehtävissä. DSV-yhtiöiden palveluksessa työskentelee maailmanlaajuisesti noin 47 000.

Milla Kärmeniemi työskentelee merikuljetusten parissa liikenteenhoitajana. Hän aloitti DSV:llä kesätyöntekijänä opiskellessaan logistiikan tradenomiksi. Merikuljetusten liikenteenhoitaja ottaa vastaan kuljetustilauksen ja hoitaa kaikki lähetykseen liittyvät asiat siihen asti, kun se saapuu maahan – myös laskutuksen ja reklamaatiot. Liikenteenhoitajan on pysyttävä kärryillä muuttuvista tullisäädöksistä ja muista määräyksistä.

”Parasta työssäni on monipuolisuus. Vaikka samat teemat toistuvat, ovat kaikki päivät erilaisia”, Milla toteaa.

Millan vastuualueena on pääasiassa Kiina ja sieltä tulevat merikuljetukset. Niiden lisäksi hän hoitaa jonkin verran myös junakuljetuksia.

”Olen asiakkaiden lisäksi päivittäin yhteydessä varustamoihin, kontinvetäjiin, terminaaleihin ja edustajiimme ulkomailla. Englantia tarvitsee päivittäin, ja kaikki kielitaito on plussaa.”

Teknologia ja järjestelmät ovat tärkeitä myös logistiikka-alalla ja IT-organisaatiot ovat suuria. Jukka Lehikoinen työskentelee DSV:llä varastonhallintajärjestelmien ja järjestelmäkehittämisen parissa. Hän tekee töitä pienessä BCM- eli Business Change Management -tiimissä.

”Implementoimme uudet asiakkaat järjestelmään, hoidamme siihen liittyvän sanomaliikenteen ja käsittelemme järjestelmän tukeen ja kehittämiseen liittyviä pyyntöjä. Teen myös jonkin verran järjestelmäkoulutuksia.”

Suomessa ei kuitenkaan hoideta ihan kaikkea. Jukka on päivittäin tekemisissä DSV:n Tanskassa sijaitsevan pääkonttorin IT- ja BCM-tiimien kanssa.

”Teknologia ja järjestelmät kehittyvät, ja niiden merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Meille järjestetään säännöllisesti koulutuksia Tanskassa ja Hollannissa, jotta pysymme kehityksessä mukana”, kertoo Jukka.

Logistiikkapalveluiden myynti on tärkeä osa logistiikkayritysten toimintaa. Kalle Cleve työskentelee DSV Air & Sean Indoor-myynnissä lento- ja merikuljetusten parissa. Kalle on opiskellut kansainvälistä kauppaa ja toimitusketjun hallintaa, ja tulikin DSV:lle alun perin työharjoittelun kautta.

”Opinnot antavat hyvän pohjan tulla alalle”, Kalle toteaa. ”Teoria ja käytäntö ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Koulu luo ajatusmalleja, joita sitten sovelletaan käytäntöön työelämässä.”

Indoor-myynnissä asiakkaat kohdataan pitkälti tarjouspyyntöjen ja kyselyiden kautta.

”Meille tulee paljon tarjouspyyntöjä sekä lento- että merikuljetuksista. Tarjousten tekeminen, erilaiset selvitykset ja tilastoinnit ovat päivittäistä hommaa. Meillä on sekä omia nimettyjä asiakkuuksia että yksittäisiä, niin sanottuja spottiasiakkaita. Käytämme paljon aikaa myös asiakaskunnan kartoittamiseen”, Kalle summaa työnkuvaansa.

Myyntiedustajan työ on liikkuvaa ja kuljettaa Janne Alaluusuaa asiakkaiden luokse ympäri Etelä-Suomea. Janne opiskeli logistiikkaa ja kansainvälistä kauppaa ja tuli aikoinaan DSV:lle kesätöihin liikennekoordinaattoriksi. Hän on viihtynyt talossa jo yli 15 vuotta.

”Opiskelu oli oikeastaan vain pintaraapaisua logistiikan eri osa-alueista, mutta antaa toki hyvän perustan. Vasta työ on opettanut kunnolla ymmärtämään logistiikkaa”, Janne tuumailee.

Työskenneltyään vuosia liikennekoordinaattorina Janne Alaluusua pääsi kokeilemaan siipiään myyntiedustajana. Asiakastapaamiset pitävät Jannen paljon liikenteessä, mutta työ on myös muuttunut entistä monipuolisemmaksi.

”Pidän työstäni. Päivät ovat erilaisia, työ on monipuolista ja liikkuminen on mukavaa. Erilaiset asiakkaat vaativat erilaisia ratkaisuja, ja se tuo mukavaa haasteellisuutta. Alkukankeuden jälkeen myös esiintymiseen on tullut lisää varmuutta. Ja sehän tietenkin auttaa, että osaa asiansa.”

Haluatko tutustua huolintaan ja logistiikkaan paremmin? Käy katsomassa Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton video Me liikutamme maailmaa!