Maaseutu on tärkeä osa Suomea

| HAMK Biotalous, Opiskelijaesittely


Verna Rinta-aho, hevostalous, agrologi (AMK)

Hevostalouden koulutus antaa valmiudet moneen tehtävään, kuten maaseutuyrittäjän polulle tai asiantuntijatehtäviin maaseutukeskuksiin tai liike-elämän palvelukseen.

”Oli huippua päästä pellolle kyntämään.”

Täällä pääsee paneutumaan käytännön hommiin. Ne ovat olleet opintojen parasta antia. Ensimmäisen opintovuoden sulanmaan moduuli oli huippua: pääsin ensi kertaa pellolle kyntämään.

Mikko Torkkeli, maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK)

Kiinnostukseni alaa kohtaan on lähtöisin kotitilaltani. Haluan kehittää maataloutta tulevaisuudessa. Maataloustyössä tarvitaan omaa innostusta ja luovuutta sekä kiinnostusta luontoa kohtaan.

”Haluan kehittää maataloutta tulevaisuudessa.”

Suosittelen tätä koulutusta, koska täällä pääsee perehtymään monenlaisiin töihin käytännössä opetusmaatilalla ja harjoittelutiloilla sekä luennoilla ja ryhmätöissä. Kuusikymmentä opiskelijaa on jaettu kolmeen tiimiin, ja teemme paljon ryhmätöitä. Meillä on tosi hyvä ryhmähenki ja luokkakavereista pidetään hyvää huolta.

Johanna Alanko, maaseutuelinkeinot, agrologi (AMK)

Käytännönläheisessä koulutuksessa olen oppinut paljon opettajilta, luokkakavereilta ja maatalousalan eri toimijoilta. Tuntuu hyvältä, kun saan vuorostani itse jakaa tietoa muille. Vuorovaikutus on lisännyt kiinnostusta opiskelua kohtaan.

”Maaseutu on tärkeä osa Suomea.”

Maaseudun kehittäminen on ajankohtainen aihe, joka on itselleni läheinen. Maaseutu on tärkeä osa Suomea, ja haluan olla mukana lisäämässä maaseututietoisuutta.
HAMKin luonnonvara-alalla opiskellaan opintojaksot niputtavissa moduuleissa, jotka ovat lähtöisin työelämän ilmiöistä tai tarpeista:

Agrologi
Insinööri, bio- ja elintarviketekniikka
Metsätalousinsinööri
Hortonomi, rakennettu ympäristö
Hortonomi, puutarhatalous
Ympäristösuunnittelija

hamk.fi/luonnonvara-ala

hamk1