Materiaali

Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille

Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille on suunnattu tueksi koulutus- ja uravalintaansa tekeville yläkouluikäisille nuorille. Julkaisu on selkokielinen ja...

Koulutus & ammatitMonikulttuurisuusTyöelämä
Materiaali

Samalle viivalle -hankkeen mallit koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Työelämätaidot, verkostot ja riittävät tiedot vaihtoehdoista auttavat nuoren alkuun koulutus- ja urapolulla. Koulun ja työelämän toiminnallisten yhteistyömallien kautta tutustutaan...

HarjoituksetKoulutus & ammatitMonikulttuurisuusYritysyhteistyö
Materiaali

Avaimet kestävään opiskelu- ja työkykyyn – vinkkilista monikulttuuriseen ohjaukseen

Maahanmuuttajataustaisten, eri kulttuureista tulevien nuorten, työllistymistä voidaan edistää tukemalla heidän opiskeluaan jo koulutuksen aikana. Työterveyslaitoksen oppaassa annetaan oppilaitoksille keinoja...

HarjoituksetKoulutus & ammatitMonikulttuurisuus
Materiaali

Tietoa työkyvystä ja suomalaisesta työelämästä maahanmuuttajille

Työterveyslaitoksen tuottaman kalvosarjan tarkoituksena on lisätä kaikkien nuorten ja erityisesti nuorten maahanmuuttajien tietoisuutta työkyvystä sekä suomalaisesta työelämästä. Lisäksi tavoitteena...

MonikulttuurisuusTyöelämäVideo
Materiaali

Työkykytaitoja nuorille -ryhmänohjausmalli oppilaitoksille

Ammattiin valmistuva ja työelämään siirtyvä nuori tarvitsee tietoa siitä, miten voi itse vaikuttaa pärjäämiseensä ja jaksamiseensa tulevan työuransa aikana....

MonikulttuurisuusTyöelämä