Materiaali

Työvoiman saatavuuden turvaaminen kehittyvälle ja kasvavalle sosiaali- ja terveysalalle

Työvoiman saatavuuden turvaaminen kehittyvälle ja kasvavalle sosiaali- ja terveysalalle -julkaisu sisältää työvoimafoorumin näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö...

Koulutus & ammatitTyöelämäYhteiskunta
Materiaali

Yhteiskuntavastuu elintarvikeketjussa

Yhteiskuntavastuu elintarvikeketjussa –julkaisu.

TyöelämäYhteiskunta