Digitaalisia pelejä talousopetuksen tueksi

Talousopetuksen tueksi verkosta löytyviä maksuttomia pelejä ja materiaaleja:

  • Control Your money: 10─15 -vuotiaille suunnattu sivusto taloustaitojen opetteluun. Tehtäväkokonaisuuksissa oppilaat pyrkivät auttamaan ikäisiään nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, ja saavat ratkaistavakseen erilaisia talousasioihin sekä matematiikkaan liittyviä pulmia. Aineistot nojaavat niihin matematiikan taitoihin, jotka oppilaat ovat jo opetussuunnitelman puitteissa omaksuneet.
  • Finanzity: Pelin tavoitteena on lisätä pelaajan tietämystä keskuspankin toiminnasta, oman talouden hallinnasta ja muista talouteen liittyvistä asioista. Asiat on piilotettu juonen sekaan, josta ne nousevat yllättäen esiin. Peli on suunnattu ensisijaisesti 9. luokkalaisille, lukiolaisille ja ammattiopistolaisille.
  • Lykkylä: Oman talouden hoitamisesta kunnan tasolle! Pelissä rakennetaan kuvitteellisen Lykkylän kunnan palveluita rajatulla budjetilla. Pelin avulla nuori pääsee pohtimaan ja vertailemaan eri päätösten ja valintojen seurauksia. Peli tukee erityisesti 9. luokan taloustaitojen opetusta.
  • Money Flow Challenge: Peli 15─20 -vuotiaille taloudenhoitoon liittyen. Pelissä opitaan viiden tason aikana sekä perusasioita menoista ja tuloista, että lopulta myös sijoituksista ja lainoista. Ilmainen peli on ladattavissa Apple Storesta ja Google Playsta.
  • Onnistuyrittäjänä.fi: Työkaluja ja laskureita liiketoiminnan kannattavuuden laskemiseen ja suunnitteluun. Soveltuu lukioon ja korkeakouluun.
  • Raha- ja hintavisa: 15─19 -vuotiaille suunnattu monivalintavisa rahasta, joka tarjoaa vastauksen antamisen jälkeen lisätietoa aiheesta.
  • Rahalaakso: 5─9 -vuotiaille suunnattu peli matematiikan sekä raha- ja talousasioiden opetteluun. Pelissä opetellaan muun muassa rahan ansaitsemiseen ja kuluttamiseen sekä perheen menoihin liittyviä asioita. Peli on verkkoversion lisäksi ladattavissa mobiiliin Apple Storesta.
  • Penno: Verkossa toimiva työkalu oman talouden seuraamiseen. Palveluun syötetään omat tulot ja menot sekä säästämistavoitteet, ja seurataan näiden toteutumista. Voit esimerkiksi seurata, kuinka paljon ruokaostoksiin kuluu rahaa. Sovellus on ladattavissa myös mobiililaitteille.
  • Verokampus: 15─25 -vuotiaille suunnattu vero-opetussivusto. Tietoa ja tehtäviä mm. ansio- ja pääomatuloista, yrittäjyydestä ja harmaasta taloudesta. Tietoa ja materiaaleja myös opettajille.
  • Zaldo: Oppimisympäristö ja materiaalit erityisesti 4.-6. luokkalaisten (Mini-Zaldo) sekä 7.- 9. luokan talousopetuksen tueksi. Yläkoululaisten Zaldo muodostuu neljästä moduulista, jotka käsittelevät tuloja ja menoja, ostamista ja maksamista, säästämistä ja sijoittamista sekä vakuuttamista ja riskienhallintaa. Mukana on myös testi, jonka voi toteuttaa materiaalin läpikäynnin jälkeen.