Kannattava kauppa – nuori töihin

Kannattavakauppa.fi on Kaupan liiton sivusto kaupan alasta kiinnostuneille nuorille sekä alan yrityksille. Sivuston tavoitteena on rohkaista kaupan yrityksiä palkkaamaan nuoria ja jakamaan nuoren palkkaamiseen liittyvää tietoa sekä toisaalta kertoa nuorille kaupan alan tarjoamista työmahdollisuuksista ja osaamistarpeista. Sivustolta löytyvät vastaukset muun muassa sellaisiin kysymyksiin kuin

Millaisia työtehtäviä kaupan ala tarjoaa?

Miten kaupan alalle pääsee töihin?

Tarvitsenko koulutuksen, jotta voin päästä kauppaan töihin?

Miten voin kehittää ammattitaitoani kaupan alalla?

www.kannattavakauppa.fi

Kannattava kauppa