Kipinä-uraohjausmalli, materiaali + videot

Urakipinää etsitään tutkimalla ohjattavan todellista elämänkenttää, reunaehtoja. Ohjaus tehdään näkyväksi Kipinä-kartan avulla.

Visuaalinen, aktivoiva ja tarinallinen uraohjausmalli toimii sekä nuoren että aikuisen yksilöohjauksessa ja vertaisryhmäohjauksessa. Menetelmä sopii lukion, yläkoulun, ammatillisen ja korkeakoulun opinto-ohjaajille. Kipinä-uraohjausmalli pohjautuu sosiodynaamiseen näkökulmaan, positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeisyyteen.

Minna Kattelus (KM) on lukion opinto-ohjaaja, elämänkaarikirjoittamisen ohjaaja, psykologian aineenopettaja, Lukiosuunnan oppikirjailija sekä Kipinä-uraohjausmenetelmän ja muiden ohjausmenetelmien kehittäjä ja kouluttaja.

www.minnakattelus.com

Videot:

Kipinä-ohjausmalli uraohjaukseen, yksilöohjaus

Kipinä-ohjausmalli uraohjaukseen, ryhmäohjaus