Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille

Opas_kansiOpas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille nuorille on suunnattu tueksi koulutus- ja uravalintaansa tekeville yläkouluikäisille nuorille. Julkaisu on selkokielinen ja Selkokeskus on myöntänyt sille selkologon käyttöoikeuden. Opas kertoo konkreettisesti mm.

  • miksi opiskelua pitää jatkaa peruskoulun jälkeen
  • millaisia mahdollisuuksia koulutukseen Suomessa on
  • millainen on Suomen koulutusjärjestelmä
  • ensiaskeleista työelämässä
  • yhdenvertaisuudesta työpaikalla
  • monikulttuurisesta työyhteisöstä
  • miten voi verkostoitua opiskeluaikana ja työelämässä

Lue Opasta eri kielillä:

Opas on toteutettu Samalle viivalle -hankkeessa yhteistyössä Lenape designin kanssa.