Pohdittavaa: Raaka-aineiden vuoristorata

Pohdittavaa:

1. Mitkä tekijät ohjaavat raaka-aineiden hintoja?
2. Millä tavalla odotus esimerkiksi kuparin hinnannoususta nostaa kuparin hintaa?
3. Mitä tarkoitetaan ensimmäisellä ja toisella öljykriisillä?
4. Millä tavoin raakaöljyn tuntuvat hinnanmuutokset vaikuttavat a) sinun elämään b) Suomen kansantalouteen?
5. Mitkä tekijät vaikuttavat bensiinin kuluttajahintaan?
6. Selvitä esimerkiksi internetin avulla, mihin seuraavia raaka-aineita käytetään a) alumiini b) fosfori c) kromi d) kulta e) kupari f) nikkeli g) sinkki h) soija