Samalle viivalle -hankkeen mallit koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Työelämätaidot, verkostot ja riittävät tiedot vaihtoehdoista auttavat nuoren alkuun koulutus- ja urapolulla. Koulun ja työelämän toiminnallisten yhteistyömallien kautta tutustutaan työelämään ja harjoitellaan työnhaussa tarpeellisia taitoja. Työelämätietouden kartuttamisen ei tarvitse olla tylsää, ja siksi malleissa korostuu toiminnallisuus ja nuorten aktiivinen rooli. Niissä on huomioitu erityisesti monikulttuuristen oppilaiden tarpeet, mutta ne sopivat kaikille nuorille ja on helppo ottaa käyttöön osaksi opetusta. Lue Samalle viivalle – Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen.

Yritysvierailumalleja ovat

  • Kysy pois!
  • Säännöt selväksi
  • Hissipuhe
  • Verkostot tutuiksi
  • Ideasta tuotteeksi

TET-jaksolla jokaiselle päivälle on oma tehtävä, joka johdattelee nuoret perehtymään syvällisemmin harjoittelupaikkaansa, ammattisanastoon ja työpaikan sääntöihin.

Työelämäilta toimii koulun, kodin ja työelämän kohtaamispaikkana. Illan aikana nuoret ja vanhemmat tutustuvat yhdessä työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin, ja kuuntelemalla duunitarinoita suoraan yrityksiltä sekä omalla urapolulla hieman pidemmälle ehtineeltä nuorelta. Illan jälkeen keskustelua omista opiskelumahdollisuuksista on helppo jatkaa kotona.

Työnhakuharkoissa harjoitellaan yhdessä töiden hakemista. Harkat alkavat opon tai suomen kielen tunnilla, jossa kirjoitetaan työhakemukset ja hiotaan opettajan johdolla CV:t kuntoon. Paikalliset yritykset auttavat kokeilemaan, miltä tuntuu olla työhaastattelussa ja lopuksi nuoret saavat palautetta siitä kuinka harkat ovat sujuneet.

Urahaaveet sarjakuvina tarjoaa vaihtelua perinteisille tehtäville varsinkin, jos oma kielitaito tai sanavarasto ei vielä riitä ajatusten kertomiseen. Omien haaveiden ilmaisu kuvien kautta motivoi ja rohkaisee tarttumaan kynään sekä antaa tilaa luovuudelle.