Työkykytaitoja nuorille -ryhmänohjausmalli oppilaitoksille

Ammattiin valmistuva ja työelämään siirtyvä nuori tarvitsee tietoa siitä, miten voi itse vaikuttaa pärjäämiseensä ja jaksamiseensa tulevan työuransa aikana. Työterveyslaitos on tuottanut helppokäyttöisen ryhmäohjausmallin, jonka työpajoissa nuorille annetaan tietoa ja mahdollisuus oivaltaa itse, miten ylläpitää omaa työkykyään. Nuoret ymmärtävät myös, miten työpaikalla voidaan tukea jokaisen työntekijän työkykyä. Työkykytaitoja nuorille. Monikulttuurisen nuoren työkyvyn edistäminen -ryhmäohjausmalli ja siihen liittyvä ohjaajan opas on suunnattu kaikille ammattiin valmistuville nuorille, mutta erityisesti kohderyhmänä ovat maahan muuttaneet nuoret.