Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana

Julkaisun tavoitteena on antaa sekä tietoa että käytännön vinkkejä työpaikkaohjaajille opiskelijan arvioinnin laadukkaaseen toteuttamiseen. Julkaisussa kuvataan ensin opiskelijan arvioinnin perusta eli ammatillisten perustutkintojen sisältö ja rakenne, arvioinnin tehtävät sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Sen jälkeen kuvataan, miten työpaikkaohjaaja voi toteuttaa opiskelijan arviointia työssäoppimisen alussa, aikana ja lopussa. On olennaista nähdä ero opiskelijan oppimisen ja osaamisen arvioinnin välillä.

Julkaisu on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisia perustutkintoja oppilaitosmuotoisena koulutuksena suorittavien opiskelijoiden työpaikkaohjaajien käyttöön. Julkaisua on mahdollisuus käyttää työpaikkaohjaajien koulutuksissa, ja siitä on apua myös opettajille heidän ohjatessaan ja toteuttaessaan työssäoppimiseen liittyvää arviointia.

 

Hätönen, Heljä (2016). Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana.