Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana

Julkaisussa käsitellään opiskelijan ohjaamista. Teemoina ovat oppiminen ja oppimistavat, työpaikkaohjaajan tehtävät, ohjauksen erilaiset keinot, ohjaustyylit sekä ohjauskeskustelu. Lisäksi julkaisun lopussa annetaan työpaikkaohjaajille ideoita ohjauksen haastaviin tilanteisiin. Julkaisun tarkoituksena on antaa työpaikkaohjaajille ideoita ja työkaluja opiskelijoiden ohjaukseen. Julkaisun liitteenä on väline, jolla työpaikkaohjaaja tai työyhteisö voi suunnitella ja arvioida työssäoppimisen ohjaamisen toteutusta.

Julkaisu on tarkoitettu työpaikkaohjaajien käyttöön. Opiskelijoiden ohjaamisen lisäksi ohjaustaidoista on hyötyä perehdytettäessä uusia työntekijöitä ja ohjattaessa muita työyhteisön työntekijöitä ja asiakkaita.

Frisk, Tarja (2016). Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana