Vahvuudet käyttöön -harjoitus

Harjoituksessa oppilaat ideoivat pienryhmissä annetun teeman mukaisia yrityksiä tai tuotteita, joissa hyödynnetään kaikkien ryhmäläisten vahvuuksia.  Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät, kuinka yrityksen pyörittämisessä tarvitaan erilaista osaamista, monenlaisia ihmisiä ja tiivistä yhteistyötä. Oppilaat aktivoituvat ajattelemaan omia vahvuuksiaan ja niiden hyödyntämistä yrittäjyydessä hauskalla tavalla yhteistyössä muiden kanssa. Kesto: 20 minuuttia.

Tulosta jokaiselle pienryhmälle oma vahvuuslista, joista oppilaat kirjoittavat itselleen ylös omia osaamisalueitaan, harrastuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Varaa jokaiselle ryhmälle myös iso ideointipaperi ja tusseja.

Harjoituksen on laatinut Taloudellinen tiedostoimisto TAT Yrittäjän päivää 2017 varten.