Materiaalitekniikan opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä

| Lahden ammattikorkeakoulu, Opiskelijaesittely, TechWomen

Lahden_AMK-puutekniikka_web

Sanni Saarinen, puutekniikan opiskelija, 21

Yleensä oletetaan, että insinööriksi opiskelemaan haluavalla pitäisi olla vahva matemaattinen tausta, eli pitkä matematiikka lukiossa. Itse kuitenkin opiskelin lyhyen matematiikan ja kävin fysiikasta ja kemiasta vain pakolliset kurssit. Siitä huolimatta olen pärjännyt hyvin.

Olen erikoistunut puutekniikkaan. Mielestäni tekniikan ala on monipuolinen, sillä siinä on lukemista ja pänttäämistä, mutta myös konkreettista tekemistä.

”Mielestäni käsitykset siitä, voiko nainen opiskella tai työskennellä tekniikan alaa, ovat muuttuneet todella paljon viime vuosina.”

Mielestäni käsitykset siitä, voiko nainen opiskella tai työskennellä tekniikan alaa, ovat muuttuneet todella paljon viime vuosina. Kun nykyään esimiehetkin alkavat olla nuorempia, he osaavat ajatella uudella tavalla. Minunkin luokastani lähes puolet on naisia, joten aika tasainen on tilanne.

 

Lahden_AMK-puutekniikka_Tuomas_webTuomas Manninen, puutekniikan opiskelija

Insinööriopiskelijat kouluttautuvat täällä pääsääntöisesti työnjohtamisen, tuotekehityksen tai markkinoinnin tehtäviin.
Hienoa ammattikorkeakoulussa on yhteistyö yritysten kanssa, eli erilaiset projektit sekä tutkintoon kuuluvat harjoittelujaksot. Niistä saa paljon käytännön työkokemusta.

”Hienoa ammattikorkeakoulussa on yhteistyö yritysten kanssa.”

Jos vertaan ammattikorkeakoulua ja lukio-opiskelua, lukio oli minulle paljon raskaampaa ja teoreettisempaa. Ammattikorkea-opinnoissa minua yllättikin eniten käytännönläheisyys. Jos teemme täällä tutkimuksen tai projektin, teemme siihen koekappaleet itse. Esimerkiksi teemme huonekalun ja testaamme, mitä se kestää.

Puutuoteteollisuus jalostaa kotimaista uusiutuvaa puuraaka-ainetta ympäristöystävällisesti korkealaatuisiksi tuotteiksi, joista suuri osa suuntautuu kansainvälisille markkinoille. Teollisuuden tuotantomenetelmät ovat nykyaikaisia ja niissä hyödynnetään tietotekniikan sovellutuksia ja automaatiota.

Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan koulutuksessa opiskellaan jalostettujen puutuotteiden erilaisia tuontantomenetelmiä ja tuotekehitystä. Opit myös puutuotteiden kaupallistamiseen liittyvää markkinointiajattelua ja pääset tekemään yhteistyöprojekteja alan yritysten kanssa.

Lue lisää Lahden ammattikorkeakoulusta!

banneri

 

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.