Mentori mahdollistajana

| Kesäyrittäjä-ohjelma uutinen
Kesäyrittäjien ohjausta, koulutusten suunnittelua, tapahtumien järjestämistä, yhteistyökumppaneiden kontaktointia, itsensä likoon laittamista eikä yhtään samanlaista päivää – tätä kaikkea on Kesäyrittäjä-kampanjan mentorina työskentely.

 

Työtehtävien monipuolisuus, pitkin kesää vaihtelevat työtehtävät sekä nopeat suunnitelmien muutokset koronanrajoitusten mukana ovat pitäneet kaikkien kolmen kaupungin mentorit hereillä. Luovalle mielikuvitukselle on löytynyt käyttöä päivittäin. Vaikka jokaisen kesän perusrakenne on sama; aloittaen sparrausviikoilla toukokuun alussa, edeten kesän aikana Kesäyrittäjien kolmeen mentorointiin ja kesällä järjestettäviin tapahtumiin sekä huipentuen elokuun alussa kampanjan päätöstapahtumaan, halutaan Kesäyrittäjä -kampanjasta tehdä joka kaupungissa Kesäyrittäjien näköinen, mikä tarkoittaa muuttuvia sisältöjä kesästä toiseen. Muuttuvissa tilanteissa on työn tukena ollut myös kolmen kaupungin mentoritiimiläisten monipuoliset koulutustaustat, jotka ovat mahdollistaneet toinen toistaan täydentäen mitä erilaisten kokonaisuuksien järjestämisen.

Kaikki tekeminen kiteytyy kuitenkin yhteen ajatukseen; mitä kaikkea voimme omalla työllämme mahdollistaa Kesäyrittäjillemme kesän aikana. Tämä voi joka kesä vaihtuvasta Kesäyrittäjä-osallistujista riippuen tarkoittaa useita koulutuksia yrittäjyyden eri aihepiireistä, inspiroivia puheenvuoroja, vilkkaita myyntitapahtumia tai mahdollisimman paljon yhteistä verkostoitumista – tai parhaimmillaan kaikkea tätä. Paras palaute mentorien työstä tuleekin Kesäyrittäjiltä itseltään, ja siispä kysyimme Kesäyrittäjiltä, mitä he ajattelevat mentorien työstä.

 

Mentorit yrityksen perustamisen tukena

Jo kampanjan alkuvaiheessa meille kesäyrittäjille kerrottiin, että saisimme omat mentorit yrityksen perustamisen tueksi. Ainakin itseäni tämä helpotti, sillä yrityksen perustaminen ilman tietoa siitä, että on joku, jolta voi kysyä neuvoa, olisi tuntunut pelottavalta ajatukselta.”

Mentorit on ollut mukana yrittäjyyden aloittamisen prosessissa.

Mun ajatus mentorien työstä on, että te ootte tän jutun organisoijia, ja tuette ja autatte meidät yrittäjät alkutaipaleelle. Annatte ikään kuin meille ne työkalut ja me sit ite rakennetaan niillä. Myös se henkinen tuki et ei oo aivan yksin tässä alussa.

“Mentorit eivät yritä puolestamme, eikä heidän ensisijaisena tehtävänään välttämättä ole tarjoilla meille valmiita vastauksia. Sen varaan voi kuitenkin aina laskea, että mentorit ovat meidän puolellamme sekä meitä varten.”

Kesäyrittäjä -kampanjan perusajatuksena on tehdä yrittäjyydestä Kesäyrittäjille mahdollisimman helppoa ja pelotonta, ja mentorien tehtävänä onkin auttaa sekä tukea yrittäjien alkutaipaletta. Yrittäjyyden alkuaskeleet voivat monelle olla jännittäviä ja myös monessa kohdin epäselviä, mutta mentorit yrittävät parhaansa madaltaakseen kynnystä ensiaskeleiden ottamisessa!

 

Mentorit koulutusten sekä tapahtumien organisoijina

“Kampanjan alettua, ensimmäisten kahden viikon ajan meille kesäyrittäjille oli järjestetty sparrauksia. Sparrausten teemat käsittelivät muun muassa markkinointia, tuotteistamista ja kiertotaloutta. Näin poikkeustilassa ne olivat Zoomin välityksellä.”

“Kannustatte ja järjestätte tilaisuuksia, jonne kampanjan yrittäjät voivat kokoontua verkostoitumaan.”

“Heinäkuun ensimmäisenä päivänä näin viimein muita kesäyrittäjiä kasvokkain mentoreiden järjestämässä Kesäyrittäjien piknik-tapahtumassa. Kesäherkuista nauttiessamme juttelimme yrityksistämme, verkostoiduimme ja nautimme rennosta tunnelmasta. Mentoreiden johdolla esittäydyimme toisillemme ja opimme uutta toisistamme. Vaikka ulkona oli viileää, tapahtuman ilmapiiri oli lämmin.”

“Kyllä aika paljon aikatauluttamista ja ihmisten kanssa sopimista näyttää olevan!”

Kesä käynnistetään kahden viikon asiantuntijoiden sparrauksilla, joiden tarkoitus on antaa Kesäyrittäjille kattavaa paketti liiketoiminnan eri osa-alueista, jota he tarvitsevat yritystoiminnan alkuvaiheissa. Kun yritystoiminta on saatu käyntiin, toimivat kesän aikana järjestettävät lisäsparraukset motivaattoreina ja sysäyksinä spesifien osa-alueiden, kuten markkinoinnin sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Kesän aikana järjestettävät myyntitapahtumat toimivat taas erinomaisina väylinä tavata potentiaalisia asiakkaita, ja kenties saada ensimmäiset palveluiden ja tuotteiden myynnit pakettiin. Yrittäjyys on myös usein yksinäistä, minkä vuoksi Kesäyrittäjä-kampanjassa pyritään panostamaan erityisesti verkostoitumiseen ja siihen että samassa tilanteessa olevat yrittäjät pääsevät jakamaan kokemuksiaan vertaistensa kanssa.

 

Mentorit kannustajina ja tsemppareina

“Mentorointiin saa tulla pää täynnä villejä visioita tai pelkkiä kysymyksiä luottaen siihen, että mentorit ovat yhtä lailla innoissaan ideoistamme sekä valmiita ohjaamaan meidät oikeiden ovien taakse.”

“Mentoreiden ansiosta nuoresta yrittäjästä tuntuu siltä, että hän saa olla oman onnensa seppä ilman, että jäisi aivan oman onnensa nojaan.”

“Koen, että olen saanut hurjasti motivaatiota mentoriltani. Tuntuu hyvältä, kun toinen uskoo minuun ja kannustaa eteenpäin. Olen myös saanut uusia ideoita mentoriltani yritykseeni liittyen.”

Kukapa ei hyötyisi omasta henkilökohtaisesta tsempparista, joka epäilyksen hetkellä antaa tarvittavan kohotuksen itsetunnolle? Yrittäjyys vaatii vahvaa luottoa omaan tekemiseen, eikä ole harvinaista, että oman tietotaidon riittäminen aiheuttaa epävarmuutta myös Kesäyrittäjille. Yritystoiminta saakin lisäbuustia siitä, että mentorin kanssa voi pallotella ideoita, testata omaa osaamista sekä kuulla rakentavaa palautetta omasta tekemisestä. Parhaimmillaan keskusteluista voi saada edistävän sysäyksen itsetunnolle tai omalle tekemiselle, joka auttaa yritystoiminnan starttaamisessa sekä eteenpäin kehittämisessä.

 

Mentorit ohjeistajina sekä linkkinä asiantuntijoiden välillä

“Heiltä on saatu apua tärkeiden asioiden muistamisessa suuren tietomäärän keskellä. He ovat opastaneet meitä prosessin eri aiheissa ja antaneet hyviä neuvoja matkan varrella tärkeisiin huomioitaviin kohtiin, kuten sopimusasioihin, aikataulutukseen, ja yrittäjän velvollisuuksien huomioimiseen.”

“Oulun kaupungin apurahaa hakiessa mentoreista oli suuri apu monelle kesäyrittäjälle. Itsekin sain neuvoa hakemuksen täyttämiseen sekä muiden dokumenttien kirjoittamiseen.”

“Tehän ootte mentoreita, ettekä mitään yrittäjäsuperguruja, joten jos tulee tosi hankalia kysymyksiä tai tapauksia, ohjaatte muualle avunsaantiin.”

“He ovat ohjanneet meitä hyvin eteenpäin tässä prosessissa.”

Kaikkea maailman tietoa yrittäjyydestä mentoritkaan eivät voi hallita – vaikka paljoon pystyvätkin. Mentorit ovat ennen kaikkea vertaisohjaajia, jotka oman tietotaitonsa avulla ohjaavat Kesäyrittäjiä hakemaan tietoa oikeista paikoista sekä saamaan tukea vakuutus -, lupa- ja verotusasioissa muun muassa Uusyrityskeskuksen palvelujen kautta. Näin varmistetaan, että tarvittava tieto saavuttaa Kesäyrittäjän, eikä netistä löytyvät byrokratian kiemurat aiheuta informaatioähkyä aloittavalle yrittäjälle.

 

Mentorit kampanjan kehittäjinä

“Mentoreille oli tärkeää kuulla, mitä mieltä olimme puhujista ja teemoista. Mikä oli hyödyllistä? Mikä ehkä ennestään tuttua? Miten sparrauksia voisi kehittää, olisiko meillä toiveita, tai uusia ideoita?”

“Iloisella ja kannustavalla asenteellaan mentorimme ovat tukeneet meitä kesäyrittäjiä ja kehittäneet kampanjaa vieläkin paremmaksi ensi vuotta varten!”

“Sitten suunnittelette mitä sinne Kesäyrittäjä-someen tulisi osittain. Ja sitten tietenkin keräätte toiveita, että minkälaisia sparrauksia ja juttuja vois vielä olla.”

Kesäyrittäjä-kampanja on ennen kaikkea Kesäyrittäjiä varten, joten on äärimmäisen tärkeää että joka kesä saatu palaute valjastetaan kampanjan kehittämiseksi. Yritystoiminta muuttuu ja kehittyy ajan myötä ja kampanjan on kyettävä vastaamaan näihin työelämään vaikuttaviin murroksiin – kuten nyt esimerkiksi koronakevään myötä yleistyneeseen etätyöskentelyyn. Koulutusten sisällöistä ja tapahtumista saatu palaute ja niihin liittyvät toivomukset ovat kullan arvoisia, ja niiden mukaan kesää muokataan myös Kesäyrittäjien näköiseksi – jo samana kesänä!

 

Mentorit mentoreina

“Mentorini kehotti minua miettimään, millaisia tavoitteita haluaisin saavuttaa, kun kampanja tulee päätökseen. Mentoroinnin aikana asetimme tärkeitä ja konkreettisia steppejä, joita minun tulisi lähteä toteuttamaan. Mentorini halusi varmistaa, että minulle on selvää, mitä teen seuraavaksi.”

“Tarvittaessa mentorit patistavat meidät pistämään ajatuksemme aikajanalle sekä pitävät huolen siitä, että inspiraatio ei pääse hukkumaan epävarmuuden tai tietämättömyyden alle.”

“Perehdytte siihen aiheeseen, vaikka ei mitään erityisiä kysymyksiä tulisikaan. Ootte kärryillä ja perehytte jopa sen verran, että voitte sitten kysyä näitä kysymyksiä mentoroitavilta, mitä ne ei ehkä ole miettinytkään.“

Yritystoiminnassa yrittäjällä on aina paljon mielessä. On yritysmuodon valintaa, palvelupolkujen suunnittelua, tuotteistamisen ja hinnoittelun pohtimista sekä monta muuta liikkuvaa osasta. Välillä voi tuntua siltä, ettei kaikkia palasia saa pidettyä kasassa, mutta Kesäyrittäjät eivät onneksi jää ajatustensa kanssa yksin. Mentoroinneissa käydään yhdessä läpi yritystoiminnan osa-alueita, ja varmistetaan ettei mitään olennaista pääse livahtamaan Kesäyrittäjän sormien välistä. Erilaisilla tehtävillä, tavoitteiden asettamisella sekä konkreettisten askeleiden valinnalla mentorointien aikana saadaan yritystoimintaa kuljetettua eteenpäin pitkin kesää, aina yritystoiminnan käynnistämisestä tilannekatsaukseen sekä kesän, ja osalla myös yritystoiminnan, lopetukseen saakka. Vaikka mentorin työnkuvaan kuuluukin monipuolisia tehtäviä sekä moniulotteisia vastuualueita, on loppujen lopuksi mentorin rooli mentorina kesän olennaisin tehtävä.

“Tiivistettynä olette kesäyrittäjien tsemppariguruja.”

 


https://www.kotoisakotipalvelut.com/

Kirjoittanut Oulun mentoritiimi Veera, Suvi ja Johanna

 

Suuret kiitokset seuraaville Kesäyrittäjille kommenteista kirjoitusta varten:

Antti-Pekka Pudas – Nykytanssikollektiivi

Aino Ollikainen – Kotoisa Kotipalvelut

Kosma Rönkä ja Anni Koskenniemi – Kesäpalvelut.fi

Reetta Määttä – Louna Writing

Jussa Loueniva – Adjuvantti