Asianajo- ja lakiala

Asianajo- ja lakialalla työ on sekä asiantuntija- että palvelutyötä. Koska eri lait ohjaavat ja säätelevät monia elämään kuuluvia asioita, voi alalla työskentely liittyä esimerkiksi perheoikeuteen, hallinto-oikeuteen, kauppaoikeuteen, ympäristöoikeuteen tai työoikeuteen.

Perinteisen juristin työn lisäksi oikeusoppineet voivat suorittaa vihkimisiä, antaa oikeudellista neuvontaa ja vahvistaa asiakirjoja. Se voi olla myös hallinnollista asiantuntijatyötä, jossa valmistellaan päätöksiä tai uusia lakeja.

Henkilö voi työskennellä esimerkiksi oikeuslaitoksen syyttäjänä, juristina toisen palveluksessa tai kansainvälisen suuryrityksen lakiosastolla. Pankit, kauppa, teollisuus- ja rahoitusala tarvitsevat myös alan asiantuntijoita palvelukseensa. Yrittäjyys on alalla mahdollista.

Asianajo- ja lakialan opintopolut

Lakialan ammattiopinnot ovat käytännössä aina korkeakouluopintoja.

Juristin ammattinimikettä voidaan käyttää, kun henkilö on suorittanut minkä tahansa oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon.

Oikeustradenomiksi voi suuntautua ammattikorkeakoulussa osana liiketalouden opintoja. Myös kauppa- ja yhteiskuntatieteet tarjoavat oikeustieteellisiä suuntautumisvaihtoehtoja, jotka eivät kuitenkaan pätevöitä toimimaan lakimiehenä. Lakimiehenä voi toimia ainoastaan ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittanut oikeustieteen maisteri.

Nimitystä asianajaja voi käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty ja liiton kelpoisuusvaatimukset täyttävä lakimies. Oikeusnotaari on alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, joka ei oikeuta työskentelemään lakimiehen tehtävissä.

Oikeusnotaariksi sekä oikeustieteen maisteriksi opiskellaan yliopistossa.

Info

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Kunkoululoppuu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat sivuston lisäksi myös nuorisoon liittyviä tutkimuksia sekä abeille suunnattu lehti lukion jälkeisistä vaihtoehdoista.

Sivustoa ylläpitää Talous ja nuoret TAT. Kunkoululoppuu-sivuston lisäksi TATin tuotteita ovat mm. Yrityskylä ja Bisneskurssit.


© 2021 Kun koulu loppuu