Kulttuuri- ja taideala

Kulttuuri- ja taidealalla koulutetaan luovien alojen ammattilaisia, jotka tarjoavat elämyksiä, palveluita tai tuotteita.

Esittävän taiteen ja musiikin koulutuksen suorittanut voi toimia esimerkiksi teatterissa tai sirkuksessa erilaisissa tehtävissä sekä tanssinopettajana, muusikkona tai musiikkipedagogina. Muotoilun alalla työskentelevät muun muassa muotoilijat, sisustusarkkitehdit, graafiset suunnittelijat, korumuotoilijat sekä vaatesuunnittelijat.

Kuvataiteen osaaja voi toimia esimerkiksi taiteilijana tai kuvaamataidon opettajana. Lisäksi alalla toimii valokuvauksen, konservoinnin, restauroinnin ja kulttuurituotannon ammattilaisia.

Kunkoululoppuu.fi-sivustolla media- ja viestintäala on oma osionsa. Tutustu siihen täällä!

Kulttuuri- ja taidealan opintopolut

Alaa voi opiskella kaikilla koulutusasteilla. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa esimerkiksi käsi- ja taideteollisuuden tai kuvallisen ilmaisun perustutkinnon. Tutkintonimikkeitä ovat artesaani ja kuva-artesaani. Tutkintoja voi suorittaa myös näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksella.

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeitä ovat artenomi (AMK), medianomi (AMK) ja muotoilija (AMK). Vaatetusalaa opiskelleet valmistuvat vestonomiksi (AMK).

Alaa voi opiskella myös yliopistoissa. Alempi korkeakoulututkinto on taiteen kandidaatti ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista tulee taiteen maistereita.

Tutustu alaan Opintopolussa.

Lähde: Opintopolku.fi, Ammattinetti.fi