Maatalousala

 

Maatalousala on monipuolinen toimiala. Maatilat voivat keskittyä maanviljelyyn, karjatalouteen tai molempiin. Tiloilla tuotetaan ja/tai jalostetaan kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden lisäksi myös esimerkiksi eläinten rehua. Maatalousala käsittää myös maatilarakentaminen sekä esimerkiksi maisemanhoito, turkistarhaus, lomitus tai edelleen kehittyvä bioenergiayrittäjyys. Maatilalla voi olla myös matkailuun liittyvää yritystoimintaa, kuten majoitus- ja elämyspalveluita.

Alalla voi työskennellä käytännön työtehtävissä tiloilla tai yrittäjänä. Alan korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työllistyä myös esimerkiksi kuntasektorilla neuvonta-, hallinto- ja kehitystehtäviin. Mahdollisia työnantajia ovat myös elintarviketeollisuus ja eri tutkimuslaitokset.

Maatalousalan opintopolut

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon. Sen voi suorittaa myös näyttötutkintona. Näyttötutkintona on mahdollista suorittaa myös esimerkiksi seminologin, kengityssepän, maatalouskoneasentajan tai mehiläistarhaajan tutkinnot. Eläintenhoitajalla ja turkistarhaajalla on omat tutkintonsa.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella luonnonvara-alan tutkinnon, jolloin tutkintonimike on agrologi.

Yliopistosta valmistuu maatalous- ja metsätieteiden kandidaatteja sekä maistereita. Helsingin yliopiston maatalouden koulutusohjelmasta valmistunut maatalous- ja metsätieteiden maisteri on arvoltaan agronomi.

 

Tutustu maatalousalaan Opintopolussa.