Metsäteollisuus

Puusta on moneksi

Ammatteja

 • Kuljetusesimies
 • Logistiikkapäällikkö
 • Metsäkoneenkuljettaja
 • Metsänhoitaja
 • Metsäsuunnittelija
 • Metsätalousinsinööri
 • Muotoilija
 • Paperi-insinööri
 • Prosessinhoitaja
 • Puunostaja
 • Tuotannon esimies
 • Tuotekehitysinsinööri
 • Tutkija
 • Ympäristöasiantuntija

Sanotaan, että Suomi elää metsästä – ja sanonta pitää edelleen hyvin paikkansa. Suomi on koko Euroopan metsäisin maa.

Metsäteollisuus keksii ja kehittää jatkuvasti edistyksellisiä uutuustuotteita. Teollisuuden perustana ovat edelleen perinteiset paperi- ja puutuotteet, mutta uusia tekniikoita käyttämällä niistä saadaan aivan uudenlaisia sovelluksia. Suomen metsäteollisuuden tuotteet ovat maailmalla kysyttyä tavaraa ja ne muodostavat suurimman vientialan kemianteollisuuden jälkeen.

Metsänkasvatuksessa ja puunkorjuussa korostuvat puuntuotannon tehokkuuden lisäksi metsiemme hoito kestävällä tavalla. Työ on pitkäjänteistä, sillä siinä on otettava huomioon metsän kasvunopeus ja sen monimuotoisuuden säilyttäminen.

Metsäteollisuudessa työskentelee monien eri alojen ammattilaisia. Metsäteollisuusyritykset ovat suomalaisyrityksistä kansainvälisimpiä ja alallaan maailman suurimpien joukossa. Ne tarjoavat monipuolisia työtehtäviä. Työvoiman tarve kasvaa uusien investointien myötä, ja metsäteollisuudesta on myös jäämässä eläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana huomattava määrä työntekijöitä. Nyt on siis oiva hetki hakea ja opiskella alalle.

Mitä opiskella

Metsäalan koulutuksella on pitkät perinteet maassamme. Metsäalan perustutkintoa tarjoavat toisen asteen oppilaitokset, joista voi valmistua muun muassa metsäkoneenkuljettajaksi, metsuri-metsäpalvelujen tuottajaksi tai metsäenergian tuottajaksi.

Alan uudistuneet ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot antavat entistä paremmat valmiudet työelämään. Valtteja työmarkkinoilla ovat uudenlaisten erikoistumisalueiden yhdistäminen ja valmius osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Monella metsäteollisuuden osaajalla on tekniikan alan, luonnontieteiden tai metsätieteiden koulutus, mutta metsäteollisuus työllistää myös suuren joukon kaupallisen alan koulutuksen saaneita sekä viestinnän, yhteiskuntatieteiden, muotoilun ja henkilöstöhallinnon osaajia.

Opiskelupaikat

Metsäteollisuuteen voi työllistyä monesta eri koulutusohjelmasta ja -asteesta: esimerkiksi biotuote- ja prosessitekniikan, materiaalitekniikan (puutekniikka), konetekniikan, ympäristö- ja energiatekniikan, metsätalouden ja muiden luonnontieteiden, kaupallisten ja humaanisten aineiden sekä oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden kautta.

Katso myös

Metsäteollisuus ry
Metsä puhuu
Puutekniikka.info
Metsäopetus.fi