Apteekki on lääketiedon ytimessä

ALAN AMMATTEJA

Lääketeknikko
Farmaseutti
Proviisori
Apteekkari

Suomessa on yli 800 apteekkia, jotka työllistävät noin 8 600 apteekkialan ammattilaista. Erityisesti farmaseuttien työllisyystilanne on erinomainen.

Apteekkityö on ihmisläheistä asiakaspalvelutyötä: lääkeneuvontaa, lääkkeiden ja muiden apteekissa myytävien tuotteiden käytön ja valinnan opastusta sekä terveysneuvontaa. Lääkeneuvonnasta ja lääkkeiden toimittamisesta huolehtivat apteekkarit, farmaseutit ja proviisorit.

Apteekissa on paljon muitakin tehtäviä. Niitä hoitavat lääketeknikot ja työpaikkakoulutetut tekniset työntekijät. Apteekeissa työskentelee myös esimerkiksi merkonomeja, kosmetologeja ja siistijöitä.

Apteekkien tehtävät terveydenhuollossa monipuolistuvat ja apteekkipalvelut digitalisoituvat. Apteekkityössä koet onnistumisen elämyksiä ja saat erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi.

Farmaseutin ja proviisorin tutkintoihin kuuluu noin kuuden kuukauden pituinen, palkallinen harjoittelu apteekissa.

Tutustu alan ammatteihin ja opintopolkuihin!