Opetus- ja koulutusala

Ammatteja

  • Lastentarhanopettaja
  • Aineenopettaja
  • Luokanopettaja
  • Erityisopettaja
  • Opinto-ohjaaja
  • Musiikkipedagogi
  • Tanssinopettaja
  • Steinerkoulun opettaja
  • Ratsastusopettaja
  • Teatteri- ja tanssinopettaja

 

Opetus- ja koulutusalan ammattilaisia tarvitaan siellä missä on opetettaviakin. Päiväkodin, peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten lisäksi opettajia tarvitaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Alalla toimii paljon myös koulutusyrityksiä, jotka tarjoavat palveluitaan esimerkiksi erilaisten organisaatioiden henkilöstölle. Kouluttajaksi voi siis päätyä minkä tahansa alan asiantuntijana.

Alalla voi toimia joko työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä.

Opetus- ja koulutusalan opintopolut

Lastentarhanopettajaksi voi opiskella ammattikorkeakoulussa (sosionomi AMK) tai yliopistossa (kasvatustieteen kandidaatti).

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa voi suorittaa ammatillisen opettajakoulutuksen, jos haluaa oman alansa opettajaksi.

Yliopistossa koulutetaan aineenopettajia, luokanopettajia, opinto-ohjaajia ja erityisopettajia.

Suomessa on mahdollista opiskella myös esimerkiksi musiikkipedagogiksi, tanssinopettajaksi, Steinerkoulun opettajaksi, teatteri- ja tanssinopettajaksi sekä ratsastusopettajaksi. Tutustu mahdollisuuksiin Opintopolussa.

Lue lisää opetusalasta täältä.