Sosiaali- ja terveysala

Palkitsevaa työtä toisten asemaan eläytyen

Ammatteja

  • Lähihoitaja
  • Sosiaaliterapeutti
  • Sosiaalityöntekijä
  • Geronomi
  • Sosionomi
  • Ravitsemusterapeutti
  • Sairaanhoitaja
  • Hoiva-avustaja
  • Lastentarhanopettaja
  • Lääkäri

Yksityinen sosiaali- ja terveysala ovat kasvualoja, joissa työnäkymät ovat erinomaiset. Yksityinen sosiaaliala työllistää noin 70 000 ja yksityinen terveysala lähes 40 000 koulutettua ammattilaista.

Alojen yrityksiin ja järjestöihin syntyy tasaisesti uusia ja vastuullisia työpaikkoja. Ammattilaisena voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Sosiaali- ja terveysaloilla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten.

Sinulla on monipuoliset mahdollisuudet työskennellä erilaisissa tehtävissä. Työssä vaaditaan ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä työskennellä tiimeissä ja projekteissa. Toisen tilanteeseen on osattava eläytyä, ja on otettava vastuuta ratkaisuista, jotka ovat välillä vaikeitakin.

Sosiaali- ja terveysalat antavat mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa, edistää terveyttä sekä ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä. Korkeasti koulutetut ammattilaiset toimivat hyvinvoinnin asiantuntijoina ja osaajina.

Mitä opiskella?

Alojen koulutusta on tarjolla monella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tutkintoja ovat muun muassa lähihoitaja, kuntoutuksen ohjaaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, röntgenhoitaja, apuvälineteknikko, bioanalyytikko, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja osteopaatti. Yliopistoissa alalle haluava voi opiskella esimerkiksi yhteiskunta- tai valtiotieteitä, lääke- ja terveystieteitä, ravitsemus- tai puheterapiaa. Sosiaalityöhön pätevöityy suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon. Opinnot kestävät noin 5-6 vuotta.

Sosiaalialan ohjaukseen pätevöityy suorittamalla sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinnon. Opiskeluaika noin 3,5 vuotta.

Lähihoitajatutkinto on sosiaali- ja terveysalan toisen asteen perustutkinto. Peruskoulun päättäneille nuorille lähihoitajan perustutkinnon kesto on 3 vuotta, yo-pohjalta tai näyttötutkintoina opiskeluaika on noin 2 vuotta.

Hoiva-avustajan opinnot muodostavat vajaan 1 vuoden osakokonaisuuden lähihoitajaopinnoista.

Sosiaalialan yrityksiä ja järjestöjä

Attendo
Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö
Invalidiliitto ry
Mainio Vire Oy
Mielenterveyden keskusliitto ry
Saga Care Finland Oy
Suomen Mielenterveysseura ry

Artikkeli, Kesätyökokemus, Sosiaali- ja terveysala, Vastuullinen kesäduuni

Kesätyössä Ohjaamotalolla – VKD 2019

Positiivinen mielikuva Espoon kaupungista työnantajana sekä halu työskennellä ihmisten parissa sai Maarit Ekholmin hakemaan kesätöihin nuoriso-ohjaajaksi Espoon Ohjaamotalolle. Ohjaamotalo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka, joka tarjoaa apua ja neuvoa kaikissa eri elämäntilanteissa. Sosiaalityötä opiskeleva Maarit kertoo oppivansa työssä joka päivä jotakin uutta. 

Info

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Kunkoululoppuu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat sivuston lisäksi myös nuorisoon liittyviä tutkimuksia sekä abeille suunnattu lehti lukion jälkeisistä vaihtoehdoista.

Sivustoa ylläpitää Talous ja nuoret TAT. Kunkoululoppuu-sivuston lisäksi TATin tuotteita ovat mm. Yrityskylä ja Bisneskurssit.


© 2020 Kun koulu loppuu