Taloushallinnon ala

Rutiinityöstä kohti asiakaspalvelua

Ammatteja

  • KLT-kirjanpitäjä
  • taloushallinnon assistentti
  • tilitoimistoyrittäjä
  • verokonsultti
  • palkkahallinnon ammattilainen
  • PHT pääkirjanpitäjä
  • taloushallinnon tiimiesimies
  • taloushallinnon harjoittelija
  • palkanlaskija
  • talouspäällikkö

Taloushallinnon ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä mm. tilitoimistoissa ja alan konsulttiyrityksissä. Alan uusien ammattilaisten työnäkymät ovat hyvät – yritykset ulkoistavat taloushallinnon toimintojaan entistä enemmän ja lisäarvopalveluiden kysyntä kasvaa, joten tarve alan osaajille kasvaa jatkuvasti.

Sähköisten taloushallintopalveluiden myötä työn rutiininomaisuus vähenee ja aikaa jää yhä enemmän asiakastapaamisille. Henkilökohtainen asiakaspalvelu ja konsultointi nähdäänkin osana tulevaisuuden talousammattilaisen tehtävänkuvaa, jossa sosiaaliset taidot nousevat vahvasti ammatillisen osaamisen rinnalle ja tueksi.

Kiinnostus numeroita kohtaan on tärkeää, mutta alan töissä painottuvat myös asiakaspalveluhenkisyys, tietotekniikkaosaaminen, liiketoiminnan tunteminen, myynti- ja markkinointiosaaminen, tiimityötaidot, kielitaito ja innostunut asenne.

Suomessa on kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluiden toimialalla yli 4 400 toimipaikkaa, jotka työllistävät yhteensä noin 12 000 henkilöä. Työpaikan koko voi vaihdella yhden ja yli viidenkymmenen henkilön välillä aina kansainvälisiin konserneihin asti, ja tarjolla onkin paljon erilaisia työympäristöjä.

Opintopolut

Laskennan opintoja voi suorittaa sekä ammattiopisto- että AMK- ja korkeakoulutasolla. Lisäksi tarjolla on aikuisopetusta, erityisammattitutkintoja sekä oppisopimus- ja näyttötutkintomahdollisuuksia.

Myös taloushallinnon rekrytointiohjelmissa koulutetaan erityisesti alan vaihtajia.

Opiskelijat.taloushallintoliitto.fi