TechWomen – Tekniikan alan mahdollisuudet

Mitä kaikkea tekniikan alalla voi tehdä? Yksi parhaista vastauksista on “lähes mitä vain”. Teknisillä aloilla ei välttämättä tarvita syvää matematiikan ja fysiikan osaamista.

Tiesitkö, että teknisen alan koulutuksen saanut voi työskennellä esimerkiksi tutkijana, ympäristöjohtajana, kaupunginarkkitehtina, toimitusjohtajana, suunnitteluinsinöörinä, muotoilijana, sisällöntuottajana, liikkeenjohdon konsulttina tai ympäristö- ja laadunvalvojana?

Olennaista on, että teknisten alojen opiskelu jättää oven auki moneen suuntaan. Samalla se voi antaa lisävuosia oman unelma-ammatin löytämiseen. Kipinä tiettyyn aihealueeseen voi nimittäin syttyä vasta opiskelujen aikana.

TechWomen-aiheiset artikkelit ja videot kannustavat ja rohkaisevat etenkin nuoria naisia tekniikan aloille. Tytöt valitsevat huomattavasti poikia harvemmin teknisen alan.

Tutustu aiheeseen tarkemmin ja löydä uusia mahdollisuuksia!

| Artikkeli, Henkilökuva, TechWomen

Marika on koodaava vaatetusalan osaaja – Yllättävä yhdistelmä kiinnostaa työnantajia

Marika halusi kehittää vaatetusalan digitaalisia palveluita. Vaatetusalan tutkinnon jälkeen hän päätyi opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa. Tekniikan alalla tulevaisuutta ei tarvitse lyödä lukkoon opiskelupaikkaa hakiessa.

| Artikkeli, TechWomen

Tekniikan tähtiainesta – Mentori auttaa rakentamaan unelmien työuran

Annimari, Tiia ja Jenny ovat ABB Talent -ohjelman tähtiä. Heille on taattu varma kesätyöpaikka koko opiskeluajaksi. Mentorit auttavat talenteja löytämään heidän omat vahvuutensa sekä kehittämään puolia, jotka kaipaavat vielä vahvistusta.

| Ammattiesittely, Artikkeli, Henkilökuva, TechWomen

Kaapeleissa kulkeva virta houkutteli sähkön maailmaan

Sallamaria Iltanen haluaa oman alansa vahvaksi asiantuntijaksi. Kaapelien vianpaikannus Fingridillä on työtä, jossa saa ratkaista ongelmia. Ilman oikeita vastauksia jokainen meistä olisi pulassa, koska sähkö ei kulkisi.

| Ammattikorkeakoulu, Metropolia, Opiskelijaesittely, Rakennustekniikka, TechWomen

Siri opiskelee rakennustekniikkaa Metropoliassa

Sirille on tärkeää, että Metropoliassa on välittävä ja huolehtiva ilmapiiri. Hän voi oman mielenkiinnon mukaan opiskella valinnaiskursseja myös muista koulutusohjelmista.

| Ammattiesittely, Kemianteollisuus, TechWomen

Kemiaa olisi voinut opiskella enemmänkin

Venla pääsi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta valmistumisensa jälkeen kaasuyhtiö AGAlle töihin. Monipuoliset työtehtävät vievät häntä Suomen lisäksi ympäri Eurooppaa.

| Lahden ammattikorkeakoulu, Opiskelijaesittely, TechWomen

Materiaalitekniikan opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä

Sanni ja Tuomas opiskelevat Lahden ammattikorkeakoulussa puutekniikkaa. Molemmat ovat viihtyneet opinnoissa, koska mukana on paljon konkreettista tekemistä.

| Ammattiesittely, TechWomen, Teknologiateollisuus

Työ, jossa yhdistyvät luovuus, ihmiset ja teknologia

Teollinen muotoilija Emma Ikonen kertoo tekevänsä GE Healthcarella eräänlaista salapoliisityötä tutkiessaan asiakkaiden käyttäjätarpeita ja tehdessään tuotteiden käytettävyyssuunnittelua.