Teekkariksi

 

 

Kiehtooko tekniikka?

Teekkari on nimitys yliopistossa tekniikkaa tai arkkitehtuuria opiskelevalle henkilölle. Valmistuttuaan teekkarista tulee diplomi-insinööri tai arkkitehti.

Teekkarit ovat tunnettuja kyvystään ymmärtää laajoja kokonaisuuksia, luoda uutta ja ratkaista viheliäisiä ongelmia. Teekkareilla on vahvaa ja monipuolista osaamista, jolle on kysyntää – tulevaisuudessakin.

Hyvän työllistymisen lisäksi vastavalmistunut diplomi-insinööri tienaa hyvin: vuonna 2016 diplomi-insinööriksi valmistuneen peruspalkka oli yksityisellä sektorilla keskimäärin 3 200 euroa kuussa. Palkoissa on alakohtaista vaihtelua.

Valmistuttuaan tekniikan osaajat ovat avainasemassa monella alalla, kuten energiantuotannossa, avaruuden tutkimisessa, laitteiden ja toimivien tilaratkaisuiden suunnittelussa sekä tekoälyn hyödyntämisessä. Täältä löydät 120 esimerkkiä siitä, minkälaisiin työtehtäviin tekniikan osaamisella voi sijoittua.

Missä teekkarit opiskelevat?

Teekkari voi opiskella esimerkiksi tuotantotaloutta, ympäristötekniikkaa, tietotekniikkaa tai konetekniikkaa.

Suomessa on kuusi varsinaista teekkarikaupunkia, joissa voi opiskella yliopistossa tekniikkaa: Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Lisäksi DI-tutkintokoulutusta on rajatummin tarjolla muun muassa Lahdessa ja Porissa.

Jokaisella kuudella teekkarikaupungilla on omia, erityisiä perinteitään ja omat teekkariyhteisöt. Voit tutustua teekkarikaupunkeihin tarkemmin täällä.

Tupsulakki on teekkarin tunnusmerkki

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat fukseja. Fuksista tulee teekkari yleensä fuksivuoden wappuna tapahtuvan kasteen myötä. Teekkareiden tärkein juhla onkin wappu. Opiskeluaikana pääset tutustumaan myös teekkarikulttuurin monipuoliseen antiin: laulamiseen, jäyniin eli käytännön piloihin ja tempaamiseen – huumoria ja vahvaa yhteishenkeä unohtamatta.

Tervetuloa tutustumaan teekkarikulttuuriin - teekkariksi