Turvallisuusala

Turvallisuusalalla työskennellään yhteiskunnan ja sen jäsenten turvallisuuden puolesta. Alalla pyritään esimerkiksi ehkäisemään rikoksia ja onnettomuuksia sekä turvaamaan valtiollinen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus.

Julkisen sektorin toimijoita ovat Poliisi, Pelastuslaitokset, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja Tulli. Myös rikosseuraamusala kuuluu turvallisuusalaan.

Turvallisuusalaan kuuluvat yksityisellä puolella esimerkiksi vartiointiliikkeet sekä henkilöt, jotka työskentelevät yritysten palveluksessa niiden turvallisuustehtävissä. Alalla voi toimia myös yrittäjänä.

Turvallisuusalan opintopolut

Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa voi suorittaa vartijan koulutuksen. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa on mahdollista opiskella turvallisuusalan perustutkinto sekä alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Rikosseuraamusalan perustutkinnon voi suorittaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa. Pelastajia ja hätäkeskuspäivystäjiä kouluttaa Pelastusopisto.

Poliisiammattikorkeakoulussa voi suorittaa poliisin AMK- ja YAMK-tutkinnot.

Myös rikosseuraamus- ja turvallisuusalaa on mahdollista opiskella ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa myös insinööritutkinnon esimerkiksi palopäällystön koulutusohjelmassa.

Puolustusvoimat ja Tulli ovat alalla huomattavia kouluttajia. Puolustusvoimat kouluttaa esimerkiksi aliupseereita oman alansa erityisosaajiksi. Tulliin haetaan töihin suoraan ja sinne valitut henkilöt ohjataan Tullikouluun työskentelyn alettua.

Yliopistoissa turvallisuusalaa voi opiskella esimerkiksi sotatieteiden tai kriminologian muodossa. Sotatieteitä opetetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, jonka tehtävänä on tuottaa korkeasti koulutettua henkilökuntaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä koulutetaan lisäksi Raja- ja merivartiokoulussa.

Tutustu turvallisuusalaan Opintopolussa.

Info

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Kunkoululoppuu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat sivuston lisäksi myös nuorisoon liittyviä tutkimuksia sekä abeille suunnattu lehti lukion jälkeisistä vaihtoehdoista.

Sivustoa ylläpitää Talous ja nuoret TAT. Kunkoululoppuu-sivuston lisäksi TATin tuotteita ovat mm. Yrityskylä ja Bisneskurssit.


© 2021 Kun koulu loppuu