Vuoriteollisuus – mahdollisuuksien maailma ja maailman mahdollisuus


ALAN AMMATTEJA

prosessinhoitaja
rikastaja
geologi
päämetallurgi
materiaaliasiantuntija
projektipäällikkö
tutkija

 

Kohtaamiemme maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisut kuten uusiutuvien energialähteiden käyttö, sähköistäminen, puhtaan veden tuotanto ja tehokas kiertotalous rakentuvat pitkälti metallien ja muiden materiaalien kestävän käytön varaan. Avainasemassa tällä kentällä on vuoriteollisuus.

Vuoriteollisuus toimialana käsittää malmien ja mineraalien etsinnän, kaivostoiminnan eli löydösten ottamisen hyötykäyttöön, jalostamisen metalleiksi ja tuotteiksi, käytön sekä kierrätyksen. Nykypäivän vuoriteollisuus rakentuu kiertotalouden ja kestävän kehityksen periaatteille.

Suomen vuoriteollisuuden menestys ja tunnustettu asema pohjautuvat vahvaan osaamiseen geologian, kaivostoiminnan, ympäristötekniikan, prosessimetallurgian, fysikaalisen metallurgian, materiaalitekniikan ja kiertotalouden alueilla. Alalla tarvitaan yhä enemmän myös prosessi- ja konetekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tietotekniikan osaamista. Näiden alojen opintopolut johtavat toisen asteen ammatillisista opinnoista korkeakoulu- ja yliopistotasolle aina tohtorin tutkintoon saakka.

Vuoriteollisuus ei yksinään voi ratkaista kaikkia ongelmia, mutta se luo välttämättömän, lujan ja kestävän perustan niiden voittamiselle. Se avaa sinulle mahdollisuuksien maailman ja maailmalle mahdollisuuden parempaan huomiseen.

Lisätietoja saat Vuorimiesyhdistys ry:n Materia-lehden erikoisnumerosta 3/2019 ja sen verkkoversiosta.